Skip to main content

Població segons el lloc de naixement i professió dels ocupats

Població segons el lloc de naixement i professió dels ocupats Morell, el. 1991
Profession. tècnics Personal directiu Serveis administr. Comerc. i vened. Hostal i al. serv. Agricul. i pescad. Treball. indústr. profession. forces armades Total
Total 65 19 110 83 80 85 423 5 870
Catalunya 54 16 94 65 46 77 244 2 598
Barcelona 1 4 5 4 1 2 16 0 33
Girona 0 0 1 3 1 0 2 0 7
Lleida 1 0 0 2 1 1 8 0 13
Tarragona 52 12 88 56 43 74 218 2 545
Resta de l'Estat 11 3 15 15 34 8 175 3 264
Andalusia 1 1 6 4 9 1 67 1 90
Aragó 0 1 1 2 5 4 6 1 20
Astúries 0 0 1 0 2 0 6 0 9
Balears 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Canàries 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Cantàbria 0 0 0 0 1 1 0 0 2
Catella-la Manxa 2 0 0 3 5 1 21 1 33
Catella i Lleó 1 0 1 0 1 0 9 0 12
Comunitat Valenciana 5 0 1 0 3 0 5 0 14
Extremadura 1 1 1 2 1 1 32 0 39
Galícia 0 0 1 1 1 0 1 0 4
Madrid 0 0 0 0 2 0 2 0 4
Múrcia 0 0 3 3 4 0 15 0 25
Navarra 0 0 0 0 0 0 4 0 4
País Basc 0 0 0 0 0 0 1 0 1
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 1 0 0 0 0 0 2 0 3
Estranger 0 0 1 3 0 0 4 0 8
Font: Idescat. Cens de població.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Morell, el

Options
Search by name