Skip to main content

Població segons el lloc de naixement i professió dels ocupats

Població segons el lloc de naixement i professió dels ocupats Riudecols. 1991
Profession. tècnics Personal directiu Serveis administr. Comerc. i vened. Hostal i al. serv. Agricul. i pescad. Treball. indústr. profession. forces armades Total
Total 18 0 27 20 8 107 218 1 399
Catalunya 18 0 23 20 6 91 167 0 325
Barcelona 1 0 1 1 0 1 6 0 10
Girona 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lleida 1 0 0 0 1 0 2 0 4
Tarragona 16 0 22 19 5 90 159 0 311
Resta de l'Estat 0 0 4 0 2 16 51 1 74
Andalusia 0 0 1 0 2 9 32 0 44
Aragó 0 0 1 0 0 2 2 0 5
Astúries 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balears 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella-la Manxa 0 0 0 0 0 1 11 0 12
Catella i Lleó 0 0 1 0 0 3 1 0 5
Comunitat Valenciana 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Extremadura 0 0 0 0 0 1 1 1 3
Galícia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madrid 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Múrcia 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Navarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0
País Basc 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estranger 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Font: Idescat. Cens de població.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Riudecols

Options
Search by name