Skip to main content

Població segons lloc de naixement i professió dels desocupats

Població segons el lloc de naixement i professió dels desocupats Alt Empordà. 1991
Profession. tècnics Person. directiu Serveis administ. Comerc. i vened. Hostal. i al.serv. Agricul. i pescad. Treball. indústr. Profession. forces armades Total
Total 150 29 400 696 865 92 1.164 0 3.396
Catalunya 100 20 303 469 376 59 617 0 1.944
Barcelona 35 6 48 67 83 4 102 0 345
Girona 64 14 247 398 282 53 503 0 1.561
Lleida 1 0 2 3 5 1 8 0 20
Tarragona 0 0 6 1 6 1 4 0 18
Resta de l'Estat 31 7 84 216 451 27 476 0 1.292
Andalusia 15 4 39 111 266 17 304 0 756
Aragó 1 0 2 2 15 0 8 0 28
Astúries 0 1 3 3 4 2 5 0 18
Balears 0 0 0 2 3 0 0 0 5
Canàries 2 0 0 1 2 0 2 0 7
Cantabria 0 0 0 2 1 1 1 0 5
Catella-la Manxa 1 0 3 7 13 0 15 0 39
Catella i Lleó 3 0 8 14 38 1 21 0 85
Comunitat Valenciana 0 0 2 12 10 0 7 0 31
Extremadura 2 0 8 30 55 3 74 0 172
Galícia 2 0 3 8 15 0 12 0 40
Madrid 3 0 9 8 10 1 9 0 40
Múrcia 1 0 2 5 8 2 8 0 26
Navarra 0 1 1 1 0 0 1 0 4
País Basc 0 0 2 8 5 0 6 0 21
La Rioja 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Ceuta / Melilla 1 1 2 2 5 0 3 0 14
Estranger 19 2 13 11 38 6 71 0 160
Font: Idescat. Cens de població.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Alt Empordà

Selection by geographic level
Search by name