Skip to main content

Població segons lloc de naixement i professió dels desocupats

Població segons el lloc de naixement i professió dels desocupats Baix Camp. 1991
Profession. tècnics Person. directiu Serveis administ. Comerc. i vened. Hostal. i al.serv. Agricul. i pescad. Treball. indústr. Profession. forces armades Total
Total 307 24 818 1.010 1.422 228 2.615 0 6.424
Catalunya 197 16 614 724 687 124 1.367 0 3.729
Barcelona 25 2 55 93 86 11 130 0 402
Girona 3 1 16 15 16 0 24 0 75
Lleida 8 3 21 22 26 6 44 0 130
Tarragona 161 10 522 594 559 107 1.169 0 3.122
Resta de l'Estat 96 7 177 269 705 96 1.214 0 2.564
Andalusia 23 4 62 117 410 56 694 0 1.366
Aragó 17 0 29 30 56 8 71 0 211
Astúries 3 0 2 6 8 0 7 0 26
Balears 3 0 1 2 3 1 0 0 10
Canàries 0 0 1 0 4 0 0 0 5
Cantabria 1 0 0 0 1 0 6 0 8
Catella-la Manxa 10 0 19 26 40 7 77 0 179
Catella i Lleó 11 0 18 18 40 1 59 0 147
Comunitat Valenciana 3 1 11 10 16 4 24 0 69
Extremadura 7 0 10 34 57 12 181 0 301
Galícia 3 0 7 2 21 0 18 0 51
Madrid 1 0 5 7 13 0 14 0 40
Múrcia 5 1 8 5 18 4 36 0 77
Navarra 2 0 0 4 2 1 6 0 15
País Basc 4 0 4 7 6 1 9 0 31
La Rioja 2 0 0 1 4 0 1 0 8
Ceuta / Melilla 1 1 0 0 6 1 11 0 20
Estranger 14 1 27 17 30 8 34 0 131
Font: Idescat. Cens de població.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Baix Camp

Options
Search by name