Skip to main content

Població segons lloc de naixement i professió dels desocupats

Població segons el lloc de naixement i professió dels desocupats Barcelona. 1991
Profession. tècnics Person. directiu Serveis administ. Comerc. i vened. Hostal. i al.serv. Agricul. i pescad. Treball. indústr. Profession. forces armades Total
Total 8.822 1.022 18.325 12.601 10.850 409 27.464 0 79.493
Catalunya 6.423 759 13.893 9.235 5.927 220 15.729 0 52.186
Barcelona 5.891 702 13.236 8.755 5.571 206 14.914 0 49.275
Girona 169 21 228 162 106 7 263 0 956
Lleida 197 22 250 188 137 3 327 0 1.124
Tarragona 166 14 179 130 113 4 225 0 831
Resta de l'Estat 1.873 225 3.935 3.035 4.559 157 11.147 0 24.931
Andalusia 424 41 1.087 997 1.679 64 4.641 0 8.933
Aragó 238 26 460 305 359 19 884 0 2.291
Astúries 25 3 68 52 55 1 113 0 317
Balears 36 9 34 32 22 1 55 0 189
Canàries 26 2 38 22 27 0 25 0 140
Cantabria 24 2 44 23 41 1 51 0 186
Catella-la Manxa 102 17 299 212 359 9 978 0 1.976
Catella i Lleó 292 26 674 419 581 19 1.262 0 3.273
Comunitat Valenciana 150 26 226 175 195 8 414 0 1.194
Extremadura 81 8 191 175 276 4 817 0 1.552
Galícia 155 14 313 268 555 15 919 0 2.239
Madrid 125 21 193 138 138 5 252 0 872
Múrcia 47 4 113 86 121 5 401 0 777
Navarra 33 4 37 25 34 1 59 0 193
País Basc 66 14 81 44 50 1 72 0 328
La Rioja 23 6 27 25 19 0 55 0 155
Ceuta / Melilla 26 2 50 37 48 4 149 0 316
Estranger 526 38 497 331 364 32 588 0 2.376
Font: Idescat. Cens de població.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Barcelona

Selection by geographic level
Search by name