Skip to main content

Població segons lloc de naixement i professió dels desocupats

Població segons el lloc de naixement i professió dels desocupats Canovelles. 1991
Profession. tècnics Person. directiu Serveis administ. Comerc. i vened. Hostal. i al.serv. Agricul. i pescad. Treball. indústr. Profession. forces armades Total
Total 27 3 44 57 63 9 452 0 655
Catalunya 18 2 21 41 25 3 164 0 274
Barcelona 14 2 19 33 21 3 145 0 237
Girona 4 0 2 5 2 0 14 0 27
Lleida 0 0 0 1 2 0 3 0 6
Tarragona 0 0 0 2 0 0 2 0 4
Resta de l'Estat 8 1 22 15 34 6 282 0 368
Andalusia 2 0 12 8 20 6 171 0 219
Aragó 0 0 1 0 0 0 10 0 11
Astúries 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantabria 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Catella-la Manxa 0 0 0 1 2 0 3 0 6
Catella i Lleó 1 0 2 0 2 0 5 0 10
Comunitat Valenciana 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Extremadura 3 0 6 4 9 0 70 0 92
Galícia 0 0 1 0 0 0 4 0 5
Madrid 0 0 0 1 1 0 2 0 4
Múrcia 1 1 0 0 0 0 8 0 10
Navarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0
País Basc 1 0 0 0 0 0 3 0 4
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Estranger 1 0 1 1 4 0 6 0 13
Font: Idescat. Cens de població.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Canovelles

Options
Search by name