Saltar al contenido principal

Població segons lloc de naixement i professió dels desocupats

Població segons el lloc de naixement i professió dels desocupats Castellbisbal. 1991
Profession. tècnics Person. directiu Serveis administ. Comerc. i vened. Hostal. i al.serv. Agricul. i pescad. Treball. indústr. Profession. forces armades Total
Total 8 0 28 21 30 0 119 0 206
Catalunya 4 0 20 14 11 0 57 0 106
Barcelona 4 0 20 12 9 0 56 0 101
Girona 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Lleida 0 0 0 1 0 0 1 0 2
Tarragona 0 0 0 1 1 0 0 0 2
Resta de l'Estat 4 0 8 7 19 0 62 0 100
Andalusia 2 0 6 4 11 0 40 0 63
Aragó 1 0 1 1 1 0 2 0 6
Astúries 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balears 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantabria 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella-la Manxa 0 0 0 0 2 0 10 0 12
Catella i Lleó 0 0 0 1 2 0 2 0 5
Comunitat Valenciana 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Extremadura 1 0 0 0 1 0 4 0 6
Galícia 0 0 0 0 1 0 1 0 2
Madrid 0 0 0 0 1 0 2 0 3
Múrcia 0 0 1 0 0 0 1 0 2
Navarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0
País Basc 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estranger 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Font: Idescat. Cens de població.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Castellbisbal

Opciones
Búsqueda por nombre