Skip to main content

Població segons lloc de naixement i professió dels desocupats

Població segons el lloc de naixement i professió dels desocupats Garriga, la. 1991
Profession. tècnics Person. directiu Serveis administ. Comerc. i vened. Hostal. i al.serv. Agricul. i pescad. Treball. indústr. Profession. forces armades Total
Total 15 3 45 36 34 3 150 0 286
Catalunya 13 2 34 27 15 2 71 0 164
Barcelona 13 2 32 26 14 2 67 0 156
Girona 0 0 1 1 0 0 1 0 3
Lleida 0 0 0 0 1 0 2 0 3
Tarragona 0 0 1 0 0 0 1 0 2
Resta de l'Estat 2 1 10 9 17 0 77 0 116
Andalusia 0 0 3 3 12 0 61 0 79
Aragó 0 0 2 2 0 0 0 0 4
Astúries 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Balears 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Canàries 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Cantabria 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Catella-la Manxa 0 0 0 0 2 0 2 0 4
Catella i Lleó 0 1 1 0 0 0 1 0 3
Comunitat Valenciana 1 0 0 0 1 0 0 0 2
Extremadura 0 0 3 3 1 0 7 0 14
Galícia 1 0 0 0 1 0 1 0 3
Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Múrcia 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Navarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0
País Basc 0 0 0 0 0 0 1 0 1
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estranger 0 0 1 0 2 1 2 0 6
Font: Idescat. Cens de població.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Garriga, la

Options
Search by name