Saltar al contenido principal

Població segons lloc de naixement i professió dels desocupats

Població segons el lloc de naixement i professió dels desocupats Masnou, el. 1991
Profession. tècnics Person. directiu Serveis administ. Comerc. i vened. Hostal. i al.serv. Agricul. i pescad. Treball. indústr. Profession. forces armades Total
Total 87 10 150 112 94 6 369 0 828
Catalunya 63 6 108 87 53 3 196 0 516
Barcelona 60 6 104 84 52 3 189 0 498
Girona 0 0 1 1 1 0 2 0 5
Lleida 1 0 2 2 0 0 2 0 7
Tarragona 2 0 1 0 0 0 3 0 6
Resta de l'Estat 18 4 38 21 38 2 165 0 286
Andalusia 7 0 11 3 17 1 77 0 116
Aragó 1 0 3 4 1 0 7 0 16
Astúries 0 0 4 1 0 0 0 0 5
Balears 0 0 0 1 3 0 1 0 5
Canàries 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Cantabria 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Catella-la Manxa 0 0 4 2 0 0 7 0 13
Catella i Lleó 4 0 2 3 3 0 10 0 22
Comunitat Valenciana 1 1 2 1 0 0 4 0 9
Extremadura 2 1 2 1 3 1 37 0 47
Galícia 0 0 0 2 4 0 10 0 16
Madrid 0 2 4 1 1 0 0 0 8
Múrcia 1 0 2 1 1 0 6 0 11
Navarra 0 0 0 0 2 0 0 0 2
País Basc 0 0 2 0 0 0 2 0 4
La Rioja 0 0 0 1 0 0 1 0 2
Ceuta / Melilla 2 0 0 0 3 0 2 0 7
Estranger 6 0 4 4 3 1 8 0 26
Font: Idescat. Cens de població.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Masnou, el

Opciones
Búsqueda por nombre