Saltar al contenido principal

Població segons lloc de naixement i professió dels desocupats

Població segons el lloc de naixement i professió dels desocupats Pobla de Claramunt, la. 1991
Profession. tècnics Person. directiu Serveis administ. Comerc. i vened. Hostal. i al.serv. Agricul. i pescad. Treball. indústr. Profession. forces armades Total
Total 2 0 4 3 6 0 44 0 59
Catalunya 1 0 4 2 0 0 19 0 26
Barcelona 1 0 4 2 0 0 19 0 26
Girona 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lleida 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarragona 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resta de l'Estat 1 0 0 1 6 0 24 0 32
Andalusia 1 0 0 1 3 0 10 0 15
Aragó 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Astúries 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balears 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Canàries 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Cantabria 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella-la Manxa 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Catella i Lleó 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Comunitat Valenciana 0 0 0 0 1 0 1 0 2
Extremadura 0 0 0 0 0 0 5 0 5
Galícia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Múrcia 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Navarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0
País Basc 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Rioja 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estranger 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Font: Idescat. Cens de població.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Pobla de Claramunt, la

Opciones
Búsqueda por nombre