Saltar al contenido principal

Població segons lloc de naixement i professió dels desocupats

Població segons el lloc de naixement i professió dels desocupats Santa Maria de Palautordera. 1991
Profession. tècnics Person. directiu Serveis administ. Comerc. i vened. Hostal. i al.serv. Agricul. i pescad. Treball. indústr. Profession. forces armades Total
Total 14 0 20 9 14 13 136 0 206
Catalunya 11 0 16 6 10 12 97 0 152
Barcelona 11 0 16 6 9 12 92 0 146
Girona 0 0 0 0 1 0 4 0 5
Lleida 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Tarragona 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resta de l'Estat 3 0 4 3 4 1 35 0 50
Andalusia 2 0 4 3 1 1 22 0 33
Aragó 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Astúries 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantabria 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella-la Manxa 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella i Lleó 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Comunitat Valenciana 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Extremadura 0 0 0 0 0 0 5 0 5
Galícia 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Madrid 1 0 0 0 1 0 0 0 2
Múrcia 0 0 0 0 2 0 2 0 4
Navarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0
País Basc 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estranger 0 0 0 0 0 0 4 0 4
Font: Idescat. Cens de població.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Santa Maria de Palautordera

Opciones
Búsqueda por nombre