Saltar al contenido principal

Població segons lloc de naixement i professió dels desocupats

Població segons el lloc de naixement i professió dels desocupats Castelló d'Empúries. 1991
Profession. tècnics Person. directiu Serveis administ. Comerc. i vened. Hostal. i al.serv. Agricul. i pescad. Treball. indústr. Profession. forces armades Total
Total 19 1 28 31 53 7 45 0 184
Catalunya 10 0 18 15 18 2 13 0 76
Barcelona 6 0 1 0 5 0 8 0 20
Girona 4 0 16 15 13 2 5 0 55
Lleida 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarragona 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Resta de l'Estat 4 1 10 15 33 3 22 0 88
Andalusia 3 0 3 7 19 0 10 0 42
Aragó 0 0 1 0 1 0 0 0 2
Astúries 0 1 0 0 1 1 2 0 5
Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantabria 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella-la Manxa 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella i Lleó 0 0 1 2 7 1 6 0 17
Comunitat Valenciana 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Extremadura 0 0 1 2 2 0 3 0 8
Galícia 0 0 2 1 1 0 0 0 4
Madrid 1 0 2 1 1 1 0 0 6
Múrcia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0
País Basc 0 0 0 0 1 0 1 0 2
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estranger 5 0 0 1 2 2 10 0 20
Font: Idescat. Cens de població.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Castelló d'Empúries

Opciones
Búsqueda por nombre