Skip to main content

Població segons lloc de naixement i professió dels desocupats

Població segons el lloc de naixement i professió dels desocupats Salt. 1991
Profession. tècnics Person. directiu Serveis administ. Comerc. i vened. Hostal. i al.serv. Agricul. i pescad. Treball. indústr. Profession. forces armades Total
Total 28 4 104 95 134 11 394 0 770
Catalunya 21 3 75 62 56 7 211 0 435
Barcelona 5 1 8 6 4 2 24 0 50
Girona 15 2 66 56 51 4 183 0 377
Lleida 1 0 1 0 1 1 3 0 7
Tarragona 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Resta de l'Estat 7 1 27 32 72 3 169 0 311
Andalusia 4 1 15 20 46 3 116 0 205
Aragó 0 0 0 2 3 0 4 0 9
Astúries 1 0 2 0 1 0 1 0 5
Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantabria 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella-la Manxa 0 0 1 2 3 0 5 0 11
Catella i Lleó 1 0 1 2 8 0 3 0 15
Comunitat Valenciana 0 0 1 0 0 0 3 0 4
Extremadura 0 0 3 3 6 0 27 0 39
Galícia 1 0 0 0 2 0 2 0 5
Madrid 0 0 2 0 1 0 1 0 4
Múrcia 0 0 1 1 0 0 0 0 2
Navarra 0 0 0 1 0 0 0 0 1
País Basc 0 0 0 1 0 0 1 0 2
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 1 0 2 0 6 0 9
Estranger 0 0 2 1 6 1 14 0 24
Font: Idescat. Cens de població.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Salt

Options
Search by name