Skip to main content

Població segons lloc de naixement i professió dels desocupats

Població segons el lloc de naixement i professió dels desocupats Aitona. 1991
Profession. tècnics Person. directiu Serveis administ. Comerc. i vened. Hostal. i al.serv. Agricul. i pescad. Treball. indústr. Profession. forces armades Total
Total 3 0 6 4 2 10 48 0 73
Catalunya 2 0 6 4 1 5 39 0 57
Barcelona 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Girona 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lleida 2 0 6 4 1 5 33 0 51
Tarragona 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Resta de l'Estat 1 0 0 0 1 2 9 0 13
Andalusia 1 0 0 0 0 1 4 0 6
Aragó 0 0 0 0 1 0 3 0 4
Astúries 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantabria 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella-la Manxa 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella i Lleó 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Comunitat Valenciana 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Extremadura 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Galícia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Múrcia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0
País Basc 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estranger 0 0 0 0 0 3 0 0 3
Font: Idescat. Cens de població.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Aitona

Options
Search by name