Skip to main content

Població segons lloc de naixement i professió dels desocupats

Població segons el lloc de naixement i professió dels desocupats Morell, el. 1991
Profession. tècnics Person. directiu Serveis administ. Comerc. i vened. Hostal. i al.serv. Agricul. i pescad. Treball. indústr. Profession. forces armades Total
Total 1 1 7 2 6 1 27 0 45
Catalunya 0 1 6 2 3 1 20 0 33
Barcelona 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Girona 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lleida 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarragona 0 1 6 2 3 1 18 0 31
Resta de l'Estat 1 0 1 0 3 0 7 0 12
Andalusia 0 0 0 0 1 0 5 0 6
Aragó 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Astúries 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balears 0 0 1 0 1 0 0 0 2
Canàries 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantabria 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catella-la Manxa 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Catella i Lleó 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comunitat Valenciana 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Extremadura 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Galícia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Múrcia 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Navarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0
País Basc 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estranger 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Font: Idescat. Cens de població.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Morell, el

Options
Search by name