Skip to main content

Població segons relació amb l'activitat, sexe i edat

Població per relació amb l'activitat, sexe i edat Coma i la Pedra, la. 2001
De 0 a 4 anys De 5 a 9 anys De 10 a 14 anys De 15 a 19 anys De 20 a 24 anys De 25 a 29 anys De 30 a 34 anys De 35 a 39 anys De 40 a 44 anys De 45 a 49 anys De 50 a 54 anys De 55 a 59 anys De 60 a 64 anys De 65 anys i més Total
Total població
homes 3 3 5 5 8 10 6 16 14 15 13 6 4 29 137
dones 3 3 4 0 2 3 7 9 6 9 7 4 4 32 93
total 6 6 9 5 10 13 13 25 20 24 20 10 8 61 230
Població de 16 anys i més
homes 0 0 0 4 8 10 6 16 14 15 13 6 4 29 125
dones 0 0 0 0 2 3 7 9 6 9 7 4 4 32 83
total 0 0 0 4 10 13 13 25 20 24 20 10 8 61 208
Actius
ocupats
homes 0 0 0 0 5 9 6 16 14 13 11 4 3 0 81
dones 0 0 0 0 0 2 2 5 2 3 1 1 0 0 16
total 0 0 0 0 5 11 8 21 16 16 12 5 3 0 97
busquen 1a ocupació
homes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
desocupats ocup.anterior
homes 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 4
dones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
total 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 5
total actius
homes 0 0 0 0 6 10 6 16 14 14 11 5 3 0 85
dones 0 0 0 0 0 2 2 5 2 3 2 1 0 0 17
total 0 0 0 0 6 12 8 21 16 17 13 6 3 0 102
Servei militar
homes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No actius
jubilats o pensionistes
homes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 29 30
dones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 25 27
total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 54 57
incapacitats permanents
homes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3
dones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 4
escolars i estudiants
homes 1 3 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
dones 1 3 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
total 2 6 9 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
feines de la llar
homes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dones 0 0 0 0 1 1 4 4 4 5 4 3 3 7 36
total 0 0 0 0 1 1 4 4 4 5 4 3 3 7 36
altres situacions
homes 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
dones 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
total 4 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 7
total no actius
homes 3 3 5 5 2 0 0 0 0 1 2 1 1 29 52
dones 3 3 4 0 2 1 5 4 4 6 5 3 4 32 76
total 6 6 9 5 4 1 5 4 4 7 7 4 5 61 128
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Coma i la Pedra, la

Selection by geographic level
Search by name