Skip to main content

Ocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més

Ocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més Castellbisbal. 1991
Professionals i tècnics Personal directiu Serveis administratius Comerciants i venedors Hostaleria altres serveis Agricultors i pescadors Treballadors industrials Professionals forces armades Total
homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total
Agricultura i ramaderia 0 0 0 0 0 0 2 1 3 1 2 3 1 1 2 47 6 53 2 2 4 0 0 0 53 12 65
Pesca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Extracció gas i petroli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 0 4
Electricitat gas i aigua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11 0 0 0 11 0 11
Ext. i trans. minerals 1 0 1 2 0 2 9 18 27 1 2 3 4 1 5 2 0 2 102 12 114 0 0 0 121 33 154
Indústria química 4 0 4 0 0 0 6 12 18 2 0 2 1 1 2 0 0 0 40 3 43 0 0 0 53 16 69
Const. maquin. mat. elèctric 4 2 6 4 2 6 12 27 39 11 1 12 2 4 6 2 1 3 197 43 240 0 0 0 232 80 312
Material transport 4 0 4 1 0 1 1 10 11 4 1 5 1 0 1 0 0 0 49 16 65 0 0 0 60 27 87
Alimentació i begudes 2 1 3 5 0 5 9 24 33 20 22 42 0 4 4 2 0 2 63 33 96 0 0 0 101 84 185
Tèxtil, cuir i confecció 2 1 3 2 0 2 3 10 13 6 6 12 0 1 1 0 0 0 33 59 92 0 0 0 46 77 123
Suro i fusta 0 1 1 1 0 1 2 3 5 2 2 4 0 0 0 0 0 0 32 5 37 0 0 0 37 11 48
Paper i arts gràfiques 2 2 4 1 0 1 2 4 6 4 2 6 0 0 0 0 0 0 19 9 28 0 0 0 28 17 45
Plàstics indu. manufact. 1 1 2 1 0 1 6 6 12 0 1 1 0 2 2 0 0 0 24 12 36 0 0 0 32 22 54
Construcció 3 0 3 3 0 3 6 8 14 1 0 1 1 1 2 0 0 0 120 4 124 0 0 0 134 13 147
Comerç i reparació 7 0 7 2 1 3 12 29 41 90 57 147 8 8 16 0 1 1 62 11 73 0 0 0 181 107 288
Hostaleria i restauració 0 0 0 1 0 1 1 2 3 7 9 16 22 31 53 1 0 1 8 4 12 0 0 0 40 46 86
Transport i act. annexes 0 0 0 1 0 1 5 9 14 9 1 10 2 1 3 0 0 0 89 1 90 0 0 0 106 12 118
Comunicacions 0 0 0 0 0 0 2 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 6 9
Assegurances i finances 2 3 5 0 0 0 13 12 25 2 1 3 0 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 18 18 36
Servei empr. lloguers 2 1 3 2 0 2 6 8 14 0 1 1 5 2 7 0 0 0 3 0 3 1 0 1 19 12 31
Adm. pública defensa i SS 5 6 11 0 0 0 15 8 23 0 0 0 7 0 7 1 0 1 5 1 6 3 0 3 36 15 51
Educació i investigació 11 29 40 0 0 0 2 4 6 1 0 1 2 3 5 0 1 1 11 1 12 0 0 0 27 38 65
Sanitat i assis. social 3 10 13 0 0 0 1 3 4 0 0 0 1 3 4 0 0 0 1 0 1 0 0 0 6 16 22
Altres serveis 1 1 2 0 0 0 1 1 2 3 3 6 5 32 37 0 0 0 8 4 12 0 0 0 18 41 59
Total 54 58 112 26 3 29 116 205 321 164 111 275 62 97 159 55 9 64 885 220 1.105 4 0 4 1.366 703 2.069
Font: Idescat. Cens de població.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Castellbisbal

Options
Search by name