Saltar al contenido principal

Ocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més

Ocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més Garriga, la. 1991
Professionals i tècnics Personal directiu Serveis administratius Comerciants i venedors Hostaleria altres serveis Agricultors i pescadors Treballadors industrials Professionals forces armades Total
homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total
Agricultura i ramaderia 4 0 4 0 0 0 1 2 3 3 0 3 1 2 3 38 3 41 3 1 4 0 0 0 50 8 58
Pesca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Extracció gas i petroli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 2
Electricitat gas i aigua 1 0 1 1 1 2 2 3 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 11 5 16 0 0 0 16 9 25
Ext. i trans. minerals 4 0 4 2 0 2 2 10 12 3 0 3 0 1 1 0 0 0 47 20 67 0 0 0 58 31 89
Indústria química 6 6 12 5 1 6 4 10 14 9 3 12 1 0 1 0 0 0 28 4 32 0 0 0 53 24 77
Const. maquin. mat. elèctric 18 0 18 15 0 15 14 28 42 14 4 18 2 4 6 0 0 0 150 13 163 0 0 0 213 49 262
Material transport 2 0 2 2 0 2 2 8 10 3 0 3 0 0 0 0 0 0 19 5 24 0 0 0 28 13 41
Alimentació i begudes 6 1 7 5 0 5 4 14 18 20 23 43 1 4 5 0 0 0 47 11 58 0 0 0 83 53 136
Tèxtil, cuir i confecció 9 3 12 8 2 10 17 39 56 14 12 26 2 2 4 0 0 0 161 241 402 0 0 0 211 299 510
Suro i fusta 6 2 8 9 0 9 13 57 70 32 8 40 1 1 2 1 1 2 441 19 460 0 0 0 503 88 591
Paper i arts gràfiques 3 2 5 3 0 3 4 9 13 11 2 13 0 0 0 0 0 0 56 29 85 0 0 0 77 42 119
Plàstics indu. manufact. 5 1 6 1 0 1 4 4 8 5 2 7 0 0 0 0 0 0 18 1 19 0 0 0 33 8 41
Construcció 7 1 8 7 1 8 6 18 24 3 1 4 0 0 0 0 0 0 289 3 292 0 0 0 312 24 336
Comerç i reparació 11 12 23 9 5 14 11 29 40 114 136 250 6 13 19 1 0 1 90 18 108 0 0 0 242 213 455
Hostaleria i restauració 3 2 5 1 1 2 2 2 4 0 3 3 66 51 117 0 0 0 3 3 6 0 0 0 75 62 137
Transport i act. annexes 3 2 5 4 0 4 10 11 21 5 1 6 2 1 3 0 0 0 93 1 94 0 0 0 117 16 133
Comunicacions 0 0 0 0 0 0 8 5 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 6 0 0 0 12 7 19
Assegurances i finances 4 6 10 17 3 20 59 23 82 3 1 4 0 0 0 0 0 0 3 1 4 0 0 0 86 34 120
Servei empr. lloguers 26 16 42 4 2 6 6 23 29 5 3 8 4 1 5 0 0 0 8 2 10 0 0 0 53 47 100
Adm. pública defensa i SS 7 19 26 3 0 3 11 20 31 1 0 1 12 4 16 1 0 1 4 1 5 9 0 9 48 44 92
Educació i investigació 62 118 180 6 0 6 8 17 25 1 6 7 11 18 29 0 1 1 10 6 16 0 0 0 98 166 264
Sanitat i assis. social 20 41 61 0 0 0 0 3 3 0 1 1 0 19 19 0 0 0 4 2 6 0 0 0 24 66 90
Altres serveis 3 5 8 0 0 0 2 2 4 2 11 13 11 78 89 2 0 2 8 3 11 0 0 0 28 99 127
Total 210 237 447 102 16 118 190 337 527 249 218 467 120 199 319 43 5 48 1.498 391 1.889 9 0 9 2.421 1.403 3.824
Font: Idescat. Cens de població.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Garriga, la

Opciones
Búsqueda por nombre