Saltar al contenido principal

Ocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més

Ocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més Guardiola de Berguedà. 1991
Professionals i tècnics Personal directiu Serveis administratius Comerciants i venedors Hostaleria altres serveis Agricultors i pescadors Treballadors industrials Professionals forces armades Total
homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total
Agricultura i ramaderia 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 12 7 19 4 0 4 0 0 0 17 8 25
Pesca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Extracció gas i petroli 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 15 0 15 0 0 0 17 0 17
Electricitat gas i aigua 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 3 1 4
Ext. i trans. minerals 2 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 0 0 0 9 1 10
Indústria química 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Const. maquin. mat. elèctric 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 11 0 0 0 11 1 12
Material transport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alimentació i begudes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 4 2 6
Tèxtil, cuir i confecció 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 2 3 0 0 0 30 48 78 0 0 0 33 51 84
Suro i fusta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3 0 3
Paper i arts gràfiques 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2
Plàstics indu. manufact. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 3 1 4
Construcció 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 2 1 0 1 0 0 0 47 0 47 0 0 0 51 1 52
Comerç i reparació 3 1 4 0 0 0 2 4 6 16 24 40 1 0 1 0 0 0 9 1 10 0 0 0 31 30 61
Hostaleria i restauració 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 8 6 17 23 0 0 0 1 0 1 0 0 0 11 21 32
Transport i act. annexes 3 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 0 0 0 11 0 11
Comunicacions 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
Assegurances i finances 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Servei empr. lloguers 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Adm. pública defensa i SS 0 2 2 0 0 0 1 5 6 0 0 0 7 2 9 1 0 1 3 0 3 0 0 0 12 9 21
Educació i investigació 6 7 13 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 8 8 16
Sanitat i assis. social 2 6 8 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 11
Altres serveis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 7 10 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4 8 12
Total 19 17 36 3 0 3 9 16 25 25 33 58 21 30 51 14 7 21 145 53 198 0 0 0 236 156 392
Font: Idescat. Cens de població.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geográfico: Guardiola de Berguedà

Opciones
Búsqueda por nombre