Saltar al contingut principal

Ocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més

Ocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més Masnou, el. 1991
Professionals i tècnics Personal directiu Serveis administratius Comerciants i venedors Hostaleria altres serveis Agricultors i pescadors Treballadors industrials Professionals forces armades Total
homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total
Agricultura i ramaderia 4 2 6 2 0 2 3 5 8 5 2 7 1 1 2 90 3 93 15 2 17 0 0 0 120 15 135
Pesca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 8 1 9 2 2 4 0 0 0 10 5 15
Extracció gas i petroli 1 0 1 0 3 3 0 2 2 3 0 3 0 2 2 0 0 0 3 2 5 0 0 0 7 9 16
Electricitat gas i aigua 7 2 9 3 0 3 13 3 16 3 0 3 0 0 0 0 0 0 32 1 33 0 0 0 58 6 64
Ext. i trans. minerals 9 0 9 6 1 7 6 9 15 11 1 12 1 2 3 1 0 1 89 8 97 0 0 0 123 21 144
Indústria química 47 31 78 18 2 20 39 53 92 48 22 70 1 11 12 2 0 2 104 36 140 0 0 0 259 155 414
Const. maquin. mat. elèctric 47 11 58 50 1 51 29 47 76 66 8 74 4 5 9 3 0 3 305 32 337 0 0 0 504 104 608
Material transport 10 1 11 3 0 3 10 4 14 9 1 10 0 0 0 1 0 1 27 4 31 0 0 0 60 10 70
Alimentació i begudes 10 1 11 12 1 13 13 9 22 51 41 92 0 3 3 2 1 3 41 16 57 0 0 0 129 72 201
Tèxtil, cuir i confecció 18 10 28 18 2 20 33 44 77 40 32 72 4 7 11 0 0 0 277 174 451 0 0 0 390 269 659
Suro i fusta 2 0 2 3 0 3 3 5 8 5 0 5 1 1 2 1 0 1 51 3 54 0 0 0 66 9 75
Paper i arts gràfiques 19 9 28 12 4 16 16 27 43 30 4 34 2 1 3 1 0 1 48 11 59 0 0 0 128 56 184
Plàstics indu. manufact. 17 4 21 15 0 15 10 14 24 23 8 31 0 0 0 0 0 0 37 13 50 0 0 0 102 39 141
Construcció 33 6 39 7 3 10 12 16 28 16 4 20 2 6 8 1 0 1 317 5 322 0 0 0 388 40 428
Comerç i reparació 37 22 59 48 10 58 44 97 141 313 216 529 8 12 20 6 1 7 150 28 178 0 0 0 606 386 992
Hostaleria i restauració 4 3 7 5 0 5 7 7 14 13 8 21 111 67 178 0 0 0 9 0 9 0 0 0 149 85 234
Transport i act. annexes 16 7 23 15 1 16 50 33 83 14 4 18 7 4 11 1 0 1 154 6 160 0 0 0 257 55 312
Comunicacions 5 2 7 2 0 2 22 22 44 2 1 3 1 0 1 0 0 0 15 3 18 0 0 0 47 28 75
Assegurances i finances 22 4 26 37 2 39 158 73 231 38 22 60 2 3 5 0 0 0 9 6 15 0 0 0 266 110 376
Servei empr. lloguers 117 40 157 19 2 21 25 80 105 41 12 53 28 8 36 2 0 2 20 8 28 1 0 1 253 150 403
Adm. pública defensa i SS 36 31 67 6 1 7 89 125 214 6 2 8 39 14 53 1 1 2 21 6 27 7 0 7 205 180 385
Educació i investigació 137 263 400 6 5 11 19 58 77 9 13 22 14 38 52 4 1 5 29 14 43 0 0 0 218 392 610
Sanitat i assis. social 88 151 239 3 2 5 6 37 43 3 5 8 8 22 30 1 1 2 6 4 10 0 0 0 115 222 337
Altres serveis 8 7 15 5 0 5 5 3 8 6 12 18 20 126 146 3 0 3 14 3 17 0 0 0 61 151 212
Total 694 607 1.301 295 40 335 612 773 1.385 755 420 1.175 254 333 587 128 9 137 1.775 387 2.162 8 0 8 4.521 2.569 7.090
Font: Idescat. Cens de població.

Cel·les: Totes

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal o la distribució territorial.

Àmbit geogràfic: Masnou, el

Opcions
Cerca per nom