Skip to main content

Ocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més

Ocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més Santa Coloma de Gramenet. 1991
Professionals i tècnics Personal directiu Serveis administratius Comerciants i venedors Hostaleria altres serveis Agricultors i pescadors Treballadors industrials Professionals forces armades Total
homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total
Agricultura i ramaderia 4 3 7 0 0 0 1 4 5 1 1 2 2 7 9 56 6 62 17 3 20 0 0 0 81 24 105
Pesca 1 0 1 1 0 1 0 1 1 2 1 3 0 2 2 17 0 17 2 2 4 0 0 0 23 6 29
Extracció gas i petroli 1 0 1 0 0 0 3 2 5 3 6 9 0 4 4 0 0 0 22 2 24 0 0 0 29 14 43
Electricitat gas i aigua 13 0 13 0 0 0 32 10 42 18 2 20 6 0 6 2 1 3 235 4 239 0 0 0 306 17 323
Ext. i trans. minerals 6 1 7 3 0 3 19 18 37 22 11 33 10 7 17 3 0 3 386 23 409 0 0 0 449 60 509
Indústria química 92 48 140 6 0 6 81 85 166 50 27 77 34 39 73 5 0 5 963 140 1.103 0 0 0 1.231 339 1.570
Const. maquin. mat. elèctric 132 19 151 44 4 48 209 169 378 139 44 183 56 68 124 10 1 11 4.902 324 5.226 1 0 1 5.493 629 6.122
Material transport 56 1 57 11 0 11 82 30 112 33 4 37 30 14 44 1 0 1 1.658 66 1.724 0 0 0 1.871 115 1.986
Alimentació i begudes 15 6 21 13 2 15 63 74 137 240 249 489 50 42 92 6 2 8 958 141 1.099 2 0 2 1.347 516 1.863
Tèxtil, cuir i confecció 11 9 20 14 1 15 68 107 175 97 127 224 23 100 123 1 1 2 836 1.370 2.206 1 0 1 1.051 1.715 2.766
Suro i fusta 8 2 10 3 0 3 16 12 28 24 6 30 3 12 15 1 0 1 739 32 771 0 0 0 794 64 858
Paper i arts gràfiques 44 7 51 10 1 11 56 79 135 48 17 65 8 11 19 0 0 0 923 136 1.059 0 0 0 1.089 251 1.340
Plàstics indu. manufact. 29 4 33 10 1 11 31 43 74 40 26 66 10 12 22 4 0 4 670 136 806 0 0 0 794 222 1.016
Construcció 63 13 76 23 1 24 108 97 205 87 42 129 58 62 120 4 2 6 5.211 83 5.294 0 0 0 5.554 300 5.854
Comerç i reparació 98 44 142 20 13 33 268 407 675 1.532 1.964 3.496 71 94 165 19 4 23 1.755 269 2.024 0 0 0 3.763 2.795 6.558
Hostaleria i restauració 4 6 10 10 7 17 29 35 64 83 80 163 1.051 461 1.512 1 0 1 126 33 159 0 0 0 1.304 622 1.926
Transport i act. annexes 26 11 37 8 0 8 287 156 443 104 24 128 117 43 160 2 3 5 2.600 64 2.664 0 0 0 3.144 301 3.445
Comunicacions 23 3 26 2 1 3 183 110 293 2 4 6 11 14 25 0 0 0 193 15 208 0 0 0 414 147 561
Assegurances i finances 20 3 23 28 3 31 257 170 427 51 14 65 27 23 50 1 0 1 39 6 45 0 0 0 423 219 642
Servei empr. lloguers 172 50 222 9 7 16 208 330 538 46 50 96 373 92 465 7 0 7 166 37 203 3 0 3 984 566 1.550
Adm. pública defensa i SS 63 75 138 14 6 20 370 355 725 9 8 17 234 62 296 10 0 10 133 25 158 18 1 19 851 532 1.383
Educació i investigació 278 390 668 3 3 6 91 146 237 27 34 61 95 155 250 5 3 8 114 38 152 1 0 1 614 769 1.383
Sanitat i assis. social 187 590 777 1 1 2 55 103 158 8 18 26 110 254 364 4 1 5 118 76 194 2 0 2 485 1.043 1.528
Altres serveis 23 20 43 4 15 19 30 37 67 25 68 93 261 1.828 2.089 8 1 9 271 90 361 0 0 0 622 2.059 2.681
Total 1.369 1.305 2.674 237 66 303 2.547 2.580 5.127 2.691 2.827 5.518 2.640 3.406 6.046 167 25 192 23.037 3.115 26.152 28 1 29 32.716 13.325 46.041
Font: Idescat. Cens de població.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Santa Coloma de Gramenet

Options
Search by name