Saltar al contenido principal

Ocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més

Ocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més Santa Maria de Palautordera. 1991
Professionals i tècnics Personal directiu Serveis administratius Comerciants i venedors Hostaleria altres serveis Agricultors i pescadors Treballadors industrials Professionals forces armades Total
homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total
Agricultura i ramaderia 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 1 2 0 1 1 59 8 67 5 0 5 0 0 0 66 12 78
Pesca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Extracció gas i petroli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 1 0 0 0 3 0 3 0 0 0 4 2 6
Electricitat gas i aigua 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 3 0 0 0 0 0 0 9 0 9 0 0 0 11 2 13
Ext. i trans. minerals 0 1 1 0 0 0 2 2 4 0 1 1 1 1 2 0 0 0 17 12 29 0 0 0 20 17 37
Indústria química 6 1 7 3 0 3 4 7 11 1 2 3 2 1 3 0 0 0 81 3 84 0 0 0 97 14 111
Const. maquin. mat. elèctric 8 0 8 4 0 4 7 16 23 6 5 11 2 7 9 0 0 0 183 47 230 0 0 0 210 75 285
Material transport 2 2 4 0 0 0 2 5 7 2 3 5 0 2 2 1 0 1 38 25 63 0 0 0 45 37 82
Alimentació i begudes 1 0 1 0 0 0 1 3 4 9 11 20 1 0 1 2 0 2 30 7 37 0 0 0 44 21 65
Tèxtil, cuir i confecció 5 2 7 1 1 2 5 19 24 4 12 16 2 2 4 2 1 3 165 184 349 0 1 1 184 222 406
Suro i fusta 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 13 1 14 0 0 0 16 2 18
Paper i arts gràfiques 3 0 3 0 0 0 0 1 1 6 2 8 0 0 0 0 0 0 8 5 13 0 0 0 17 8 25
Plàstics indu. manufact. 2 0 2 1 0 1 5 4 9 1 2 3 1 0 1 0 0 0 23 4 27 0 0 0 33 10 43
Construcció 3 0 3 4 0 4 2 4 6 2 0 2 0 1 1 1 0 1 219 8 227 0 0 0 231 13 244
Comerç i reparació 3 3 6 0 0 0 7 13 20 49 55 104 1 1 2 1 2 3 71 7 78 0 0 0 132 81 213
Hostaleria i restauració 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 3 21 12 33 0 0 0 1 1 2 0 0 0 24 15 39
Transport i act. annexes 1 0 1 1 1 2 6 0 6 2 1 3 0 0 0 1 0 1 44 0 44 0 0 0 55 2 57
Comunicacions 1 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 4 1 5
Assegurances i finances 4 0 4 2 0 2 13 9 22 3 1 4 0 1 1 0 0 0 2 2 4 0 0 0 24 13 37
Servei empr. lloguers 1 2 3 2 1 3 1 6 7 3 1 4 6 0 6 0 0 0 4 0 4 0 0 0 17 10 27
Adm. pública defensa i SS 3 0 3 1 0 1 6 10 16 1 0 1 11 1 12 1 0 1 8 0 8 1 0 1 32 11 43
Educació i investigació 17 34 51 0 0 0 3 5 8 2 3 5 1 4 5 2 0 2 4 2 6 0 0 0 29 48 77
Sanitat i assis. social 9 11 20 0 0 0 3 6 9 2 0 2 1 5 6 0 1 1 4 5 9 0 0 0 19 28 47
Altres serveis 3 2 5 0 0 0 0 7 7 0 4 4 4 16 20 8 0 8 14 2 16 0 0 0 29 31 60
Total 73 59 132 19 4 23 69 121 190 98 108 206 56 55 111 79 12 91 948 315 1.263 1 1 2 1.343 675 2.018
Font: Idescat. Cens de població.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Santa Maria de Palautordera

Opciones
Búsqueda por nombre