Skip to main content

Ocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més

Ocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més Santa Perpètua de Mogoda. 1991
Professionals i tècnics Personal directiu Serveis administratius Comerciants i venedors Hostaleria altres serveis Agricultors i pescadors Treballadors industrials Professionals forces armades Total
homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total
Agricultura i ramaderia 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 2 2 0 1 1 47 4 51 3 1 4 0 0 0 52 9 61
Pesca 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 4
Extracció gas i petroli 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 1 3
Electricitat gas i aigua 6 0 6 2 0 2 3 3 6 3 1 4 0 0 0 1 0 1 14 0 14 0 0 0 29 4 33
Ext. i trans. minerals 1 1 2 3 0 3 1 7 8 4 0 4 3 0 3 1 0 1 42 7 49 0 0 0 55 15 70
Indústria química 23 18 41 3 2 5 17 36 53 21 2 23 6 2 8 0 0 0 185 55 240 0 0 0 255 115 370
Const. maquin. mat. elèctric 41 10 51 22 0 22 40 77 117 31 4 35 8 11 19 4 1 5 858 66 924 0 0 0 1.004 169 1.173
Material transport 8 0 8 1 0 1 9 6 15 3 1 4 1 1 2 0 0 0 105 10 115 0 0 0 127 18 145
Alimentació i begudes 3 2 5 2 1 3 15 14 29 29 21 50 7 0 7 2 0 2 167 72 239 0 0 0 225 110 335
Tèxtil, cuir i confecció 2 2 4 2 1 3 10 22 32 10 11 21 2 6 8 0 0 0 126 219 345 0 0 0 152 261 413
Suro i fusta 2 1 3 0 0 0 2 8 10 2 0 2 2 0 2 0 0 0 101 7 108 0 0 0 109 16 125
Paper i arts gràfiques 7 3 10 3 0 3 9 23 32 11 1 12 0 0 0 0 0 0 115 63 178 0 0 0 145 90 235
Plàstics indu. manufact. 9 2 11 8 0 8 13 28 41 8 6 14 0 2 2 0 0 0 182 62 244 0 0 0 220 100 320
Construcció 4 0 4 5 0 5 4 7 11 12 0 12 3 1 4 1 0 1 394 3 397 0 0 0 423 11 434
Comerç i reparació 12 15 27 12 2 14 23 45 68 244 276 520 3 5 8 0 1 1 189 21 210 1 2 3 484 367 851
Hostaleria i restauració 1 2 3 2 0 2 2 2 4 7 8 15 123 94 217 1 0 1 9 5 14 0 0 0 145 111 256
Transport i act. annexes 5 2 7 2 0 2 34 20 54 5 5 10 1 3 4 1 0 1 276 11 287 0 0 0 324 41 365
Comunicacions 5 0 5 1 0 1 15 6 21 1 1 2 2 0 2 0 0 0 30 0 30 0 0 0 54 7 61
Assegurances i finances 4 2 6 12 1 13 49 31 80 8 4 12 2 3 5 0 0 0 1 0 1 0 0 0 76 41 117
Servei empr. lloguers 28 5 33 2 0 2 21 33 54 9 4 13 39 10 49 1 0 1 19 3 22 0 0 0 119 55 174
Adm. pública defensa i SS 15 8 23 3 0 3 35 38 73 0 0 0 39 6 45 4 3 7 16 1 17 5 0 5 117 56 173
Educació i investigació 47 91 138 1 2 3 6 15 21 7 6 13 3 14 17 0 2 2 20 4 24 0 0 0 84 134 218
Sanitat i assis. social 21 63 84 0 0 0 3 14 17 0 1 1 9 15 24 1 0 1 6 3 9 0 0 0 40 96 136
Altres serveis 2 0 2 1 2 3 3 4 7 4 12 16 17 140 157 1 0 1 14 3 17 0 0 0 42 161 203
Total 248 227 475 87 11 98 316 441 757 419 366 785 270 314 584 67 11 78 2.874 616 3.490 6 2 8 4.287 1.988 6.275
Font: Idescat. Cens de població.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Santa Perpètua de Mogoda

Options
Search by name