Skip to main content

Ocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més

Ocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més Torrelles de Foix. 1991
Professionals i tècnics Personal directiu Serveis administratius Comerciants i venedors Hostaleria altres serveis Agricultors i pescadors Treballadors industrials Professionals forces armades Total
homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total
Agricultura i ramaderia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 51 4 55 3 0 3 0 0 0 54 5 59
Pesca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Extracció gas i petroli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
Electricitat gas i aigua 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 2
Ext. i trans. minerals 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2
Indústria química 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4 0 0 0 3 1 4
Const. maquin. mat. elèctric 1 0 1 0 0 0 1 3 4 3 0 3 0 0 0 0 0 0 43 0 43 1 0 1 49 3 52
Material transport 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 2 1 3
Alimentació i begudes 0 0 0 0 0 0 2 2 4 2 1 3 0 0 0 0 0 0 14 4 18 0 0 0 18 7 25
Tèxtil, cuir i confecció 0 1 1 0 0 0 3 1 4 0 1 1 0 1 1 0 0 0 42 37 79 0 0 0 45 41 86
Suro i fusta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3 0 3
Paper i arts gràfiques 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 2 1 3
Plàstics indu. manufact. 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 2 6
Construcció 0 0 0 1 2 3 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 73 1 74 0 0 0 76 4 80
Comerç i reparació 0 0 0 0 0 0 1 0 1 9 10 19 0 0 0 0 0 0 14 1 15 0 0 0 24 11 35
Hostaleria i restauració 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 10 23 0 0 0 2 0 2 0 0 0 15 10 25
Transport i act. annexes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 1 0 1 16 0 16
Comunicacions 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Assegurances i finances 0 0 0 0 0 0 3 1 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 6
Servei empr. lloguers 3 0 3 0 0 0 1 2 3 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 6 3 9
Adm. pública defensa i SS 1 1 2 0 0 0 5 1 6 0 0 0 1 3 4 0 0 0 1 0 1 4 0 4 12 5 17
Educació i investigació 3 10 13 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 2 1 0 1 8 12 20
Sanitat i assis. social 1 7 8 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 2 0 1 1 1 0 1 0 0 0 3 10 13
Altres serveis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 9 11 0 0 0 2 0 2 0 0 0 4 10 14
Total 10 19 29 2 2 4 20 14 34 16 13 29 18 28 46 52 5 57 229 47 276 7 0 7 354 128 482
Font: Idescat. Cens de població.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Torrelles de Foix

Options
Search by name