Saltar al contenido principal

Ocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més

Ocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més Begur. 1991
Professionals i tècnics Personal directiu Serveis administratius Comerciants i venedors Hostaleria altres serveis Agricultors i pescadors Treballadors industrials Professionals forces armades Total
homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total
Agricultura i ramaderia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 2 35 7 0 7 0 0 0 40 2 42
Pesca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
Extracció gas i petroli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 1 3
Electricitat gas i aigua 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 8 0 8 0 0 0 10 1 11
Ext. i trans. minerals 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 15 3 18 1 0 1 18 5 23
Indústria química 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 1 0 1 0 0 0 12 0 12 0 0 0 16 0 16
Const. maquin. mat. elèctric 4 0 4 1 0 1 0 0 0 3 1 4 1 1 2 0 0 0 26 2 28 0 0 0 35 4 39
Material transport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
Alimentació i begudes 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 5 7 0 0 0 0 1 1 5 1 6 1 0 1 10 7 17
Tèxtil, cuir i confecció 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Suro i fusta 0 0 0 3 0 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 10 32 0 0 0 26 11 37
Paper i arts gràfiques 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 4 0 0 0 2 3 5
Plàstics indu. manufact. 1 1 2 0 0 0 0 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 3 5 8
Construcció 2 0 2 10 0 10 2 7 9 1 4 5 0 1 1 3 0 3 251 2 253 0 0 0 269 14 283
Comerç i reparació 4 2 6 2 1 3 3 4 7 17 52 69 1 3 4 2 0 2 22 5 27 0 0 0 51 67 118
Hostaleria i restauració 1 0 1 1 0 1 2 6 8 2 1 3 45 28 73 0 0 0 5 1 6 2 0 2 58 36 94
Transport i act. annexes 1 0 1 0 0 0 1 2 3 2 0 2 0 1 1 0 0 0 21 0 21 1 0 1 26 3 29
Comunicacions 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 3 3 6
Assegurances i finances 2 1 3 3 0 3 19 8 27 0 3 3 1 3 4 0 0 0 4 0 4 1 0 1 30 15 45
Servei empr. lloguers 10 0 10 2 0 2 1 4 5 2 1 3 2 7 9 0 0 0 6 0 6 0 0 0 23 12 35
Adm. pública defensa i SS 4 4 8 0 1 1 8 15 23 0 0 0 9 1 10 3 0 3 3 1 4 2 0 2 29 22 51
Educació i investigació 9 20 29 1 0 1 1 7 8 0 3 3 6 4 10 0 0 0 1 0 1 0 0 0 18 34 52
Sanitat i assis. social 3 4 7 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 2 4 0 0 0 5 10 15
Altres serveis 4 1 5 0 0 0 0 0 0 1 2 3 9 38 47 9 0 9 4 2 6 0 0 0 27 43 70
Total 45 33 78 23 3 26 43 59 102 37 77 114 75 89 164 55 4 59 421 33 454 9 0 9 708 298 1.006
Font: Idescat. Cens de població.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Begur

Opciones
Búsqueda por nombre