Skip to main content

Ocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més

Ocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més Quart. 1991
Professionals i tècnics Personal directiu Serveis administratius Comerciants i venedors Hostaleria altres serveis Agricultors i pescadors Treballadors industrials Professionals forces armades Total
homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total
Agricultura i ramaderia 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 6 24 0 0 0 0 0 0 19 6 25
Pesca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 2
Extracció gas i petroli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electricitat gas i aigua 2 0 2 0 0 0 1 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 7 1 8 0 0 0 11 3 14
Ext. i trans. minerals 0 0 0 1 0 1 1 3 4 2 2 4 0 1 1 0 0 0 11 3 14 0 0 0 15 9 24
Indústria química 1 0 1 0 0 0 0 1 1 2 0 2 1 0 1 0 0 0 4 0 4 0 0 0 8 1 9
Const. maquin. mat. elèctric 0 0 0 1 0 1 2 10 12 4 1 5 1 0 1 1 0 1 42 2 44 0 0 0 51 13 64
Material transport 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 5 1 6
Alimentació i begudes 0 0 0 1 0 1 3 4 7 17 3 20 0 2 2 1 0 1 40 17 57 0 0 0 62 26 88
Tèxtil, cuir i confecció 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 2 11 13 0 0 0 5 11 16
Suro i fusta 0 0 0 1 0 1 0 2 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 29 4 33 0 0 0 31 7 38
Paper i arts gràfiques 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 9 0 9 0 0 0 12 3 15
Plàstics indu. manufact. 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1 4
Construcció 2 0 2 6 0 6 1 7 8 3 0 3 0 0 0 1 0 1 96 1 97 0 0 0 109 8 117
Comerç i reparació 2 1 3 6 1 7 5 11 16 44 36 80 3 1 4 1 0 1 36 4 40 0 0 0 97 54 151
Hostaleria i restauració 0 0 0 2 0 2 0 0 0 3 3 6 9 7 16 0 1 1 0 1 1 0 0 0 14 12 26
Transport i act. annexes 2 0 2 0 0 0 1 2 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 26 0 26 0 0 0 32 2 34
Comunicacions 0 0 0 0 0 0 3 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 7 0 0 0 9 6 15
Assegurances i finances 0 0 0 6 0 6 15 8 23 4 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 10 35
Servei empr. lloguers 6 5 11 1 0 1 8 9 17 1 0 1 3 0 3 0 0 0 7 0 7 0 0 0 26 14 40
Adm. pública defensa i SS 2 1 3 1 0 1 3 16 19 1 0 1 2 1 3 1 0 1 2 1 3 0 0 0 12 19 31
Educació i investigació 7 22 29 0 0 0 2 6 8 1 2 3 1 3 4 0 0 0 2 1 3 0 0 0 13 34 47
Sanitat i assis. social 4 18 22 0 0 0 0 2 2 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 5 23 28
Altres serveis 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2 4 25 29 0 0 0 3 0 3 0 0 0 8 27 35
Total 34 49 83 26 1 27 46 90 136 93 53 146 24 41 65 23 7 30 328 49 377 0 0 0 574 290 864
Font: Idescat. Cens de població.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Quart

Options
Search by name