Saltar al contenido principal

Ocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més

Ocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més Salt. 1991
Professionals i tècnics Personal directiu Serveis administratius Comerciants i venedors Hostaleria altres serveis Agricultors i pescadors Treballadors industrials Professionals forces armades Total
homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total
Agricultura i ramaderia 1 0 1 1 1 2 1 5 6 3 4 7 2 0 2 55 12 67 18 4 22 0 0 0 81 26 107
Pesca 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 2 5 0 0 0 5 3 8
Extracció gas i petroli 0 2 2 0 1 1 1 1 2 2 0 2 1 1 2 0 0 0 8 3 11 1 0 1 13 8 21
Electricitat gas i aigua 2 0 2 0 0 0 13 7 20 6 0 6 1 2 3 0 0 0 74 4 78 0 0 0 96 13 109
Ext. i trans. minerals 4 2 6 4 1 5 3 12 15 11 1 12 0 2 2 0 1 1 83 7 90 0 0 0 105 26 131
Indústria química 4 4 8 0 0 0 7 8 15 25 3 28 2 2 4 1 0 1 92 4 96 0 0 0 131 21 152
Const. maquin. mat. elèctric 22 2 24 7 0 7 23 35 58 34 14 48 13 4 17 1 1 2 484 63 547 0 0 0 584 119 703
Material transport 0 1 1 2 0 2 3 7 10 13 0 13 0 1 1 1 1 2 41 5 46 0 0 0 60 15 75
Alimentació i begudes 5 4 9 8 1 9 33 33 66 74 50 124 10 10 20 2 1 3 337 110 447 0 0 0 469 209 678
Tèxtil, cuir i confecció 16 10 26 4 1 5 13 35 48 20 29 49 5 17 22 1 0 1 270 495 765 1 0 1 330 587 917
Suro i fusta 0 0 0 8 0 8 8 9 17 6 4 10 2 2 4 1 0 1 153 10 163 0 0 0 178 25 203
Paper i arts gràfiques 14 3 17 2 1 3 14 17 31 13 2 15 3 1 4 2 0 2 116 25 141 1 0 1 165 49 214
Plàstics indu. manufact. 1 1 2 2 1 3 2 5 7 7 6 13 1 4 5 1 0 1 32 18 50 1 0 1 47 35 82
Construcció 17 6 23 19 1 20 14 45 59 32 11 43 12 11 23 1 0 1 856 15 871 0 0 0 951 89 1.040
Comerç i reparació 26 14 40 14 5 19 54 110 164 337 395 732 9 12 21 1 1 2 415 57 472 1 1 2 857 595 1.452
Hostaleria i restauració 3 2 5 1 0 1 4 9 13 10 10 20 113 134 247 1 0 1 12 4 16 0 0 0 144 159 303
Transport i act. annexes 6 3 9 1 0 1 26 21 47 20 5 25 10 4 14 0 1 1 274 12 286 1 1 2 338 47 385
Comunicacions 6 2 8 2 0 2 33 32 65 7 2 9 13 4 17 0 0 0 73 7 80 0 0 0 134 47 181
Assegurances i finances 5 4 9 18 2 20 83 58 141 12 5 17 1 2 3 3 1 4 9 1 10 0 0 0 131 73 204
Servei empr. lloguers 39 9 48 4 0 4 56 120 176 16 12 28 27 15 42 1 0 1 33 9 42 3 0 3 179 165 344
Adm. pública defensa i SS 31 38 69 2 1 3 113 111 224 4 2 6 43 31 74 6 0 6 50 9 59 18 0 18 267 192 459
Educació i investigació 88 108 196 3 1 4 15 41 56 8 9 17 20 63 83 1 1 2 42 9 51 0 0 0 177 232 409
Sanitat i assis. social 38 146 184 0 1 1 7 31 38 8 5 13 33 82 115 3 1 4 33 18 51 0 0 0 122 284 406
Altres serveis 3 6 9 2 0 2 9 11 20 8 14 22 46 334 380 2 1 3 31 11 42 1 0 1 102 377 479
Total 331 367 698 104 18 122 536 764 1.300 676 583 1.259 368 738 1.106 84 22 106 3.539 902 4.441 28 2 30 5.666 3.396 9.062
Font: Idescat. Cens de població.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Salt

Opciones
Búsqueda por nombre