Saltar al contenido principal

Ocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més

Ocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més Sant Carles de la Ràpita. 1991
Professionals i tècnics Personal directiu Serveis administratius Comerciants i venedors Hostaleria altres serveis Agricultors i pescadors Treballadors industrials Professionals forces armades Total
homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total
Agricultura i ramaderia 2 0 2 0 1 1 2 0 2 1 0 1 1 1 2 213 15 228 10 5 15 0 0 0 229 22 251
Pesca 4 2 6 0 0 0 6 6 12 4 3 7 3 2 5 564 8 572 44 13 57 0 0 0 625 34 659
Extracció gas i petroli 9 0 9 0 0 0 5 2 7 2 0 2 0 0 0 1 0 1 13 0 13 0 0 0 30 2 32
Electricitat gas i aigua 0 0 0 0 0 0 3 1 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 1 6 0 0 0 9 2 11
Ext. i trans. minerals 10 0 10 3 0 3 5 3 8 0 0 0 2 2 4 2 0 2 136 1 137 0 0 0 158 6 164
Indústria química 4 1 5 1 0 1 2 1 3 2 1 3 0 0 0 0 0 0 27 3 30 0 0 0 36 6 42
Const. maquin. mat. elèctric 6 0 6 4 0 4 3 3 6 3 1 4 0 1 1 2 0 2 98 5 103 0 0 0 116 10 126
Material transport 3 0 3 1 0 1 0 3 3 1 2 3 1 0 1 0 0 0 45 2 47 0 0 0 51 7 58
Alimentació i begudes 1 1 2 0 0 0 2 3 5 7 7 14 0 0 0 2 1 3 57 18 75 0 0 0 69 30 99
Tèxtil, cuir i confecció 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2 8 22 30 0 0 0 10 25 35
Suro i fusta 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 30 4 34 0 0 0 34 4 38
Paper i arts gràfiques 1 0 1 1 1 2 0 8 8 1 0 1 1 0 1 0 0 0 10 5 15 0 0 0 14 14 28
Plàstics indu. manufact. 0 0 0 1 0 1 1 1 2 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 4 2 6
Construcció 6 0 6 13 1 14 7 6 13 7 0 7 1 1 2 2 0 2 386 5 391 1 0 1 423 13 436
Comerç i reparació 6 5 11 5 1 6 7 14 21 96 236 332 12 7 19 1 3 4 98 13 111 0 0 0 225 279 504
Hostaleria i restauració 1 1 2 1 1 2 3 6 9 2 3 5 125 104 229 0 0 0 3 2 5 0 0 0 135 117 252
Transport i act. annexes 8 0 8 4 0 4 17 18 35 5 1 6 1 3 4 1 0 1 201 5 206 0 0 0 237 27 264
Comunicacions 1 1 2 0 0 0 4 3 7 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0 3 0 0 0 9 4 13
Assegurances i finances 3 4 7 11 0 11 32 21 53 7 2 9 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 30 83
Servei empr. lloguers 17 4 21 0 0 0 8 17 25 1 1 2 2 3 5 0 1 1 10 0 10 0 0 0 38 26 64
Adm. pública defensa i SS 9 15 24 3 0 3 21 25 46 1 1 2 24 6 30 3 0 3 25 2 27 22 1 23 108 50 158
Educació i investigació 42 55 97 2 0 2 4 6 10 1 3 4 6 7 13 0 0 0 3 3 6 1 0 1 59 74 133
Sanitat i assis. social 20 27 47 0 0 0 6 4 10 0 1 1 2 2 4 2 0 2 1 1 2 0 0 0 31 35 66
Altres serveis 0 1 1 1 0 1 1 1 2 3 7 10 8 64 72 0 0 0 14 5 19 0 0 0 27 78 105
Total 154 118 272 52 6 58 140 152 292 144 269 413 191 207 398 797 29 826 1.228 115 1.343 24 1 25 2.730 897 3.627
Font: Idescat. Cens de població.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Sant Carles de la Ràpita

Opciones
Búsqueda por nombre