Skip to main content

Ocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més

Ocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més Vila-seca. 1991
Professionals i tècnics Personal directiu Serveis administratius Comerciants i venedors Hostaleria altres serveis Agricultors i pescadors Treballadors industrials Professionals forces armades Total
homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total
Agricultura i ramaderia 1 0 1 0 0 0 2 3 5 1 1 2 0 0 0 100 43 143 5 1 6 0 0 0 109 48 157
Pesca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 2 0 2 0 0 0 8 0 8
Extracció gas i petroli 1 0 1 0 0 0 3 3 6 1 0 1 2 0 2 0 0 0 24 0 24 0 0 0 31 3 34
Electricitat gas i aigua 1 0 1 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 21 0 21 0 0 0 23 3 26
Ext. i trans. minerals 2 0 2 1 0 1 0 6 6 0 0 0 0 1 1 0 0 0 17 4 21 0 0 0 20 11 31
Indústria química 35 1 36 1 0 1 15 12 27 3 1 4 16 6 22 0 0 0 318 2 320 0 0 0 388 22 410
Const. maquin. mat. elèctric 7 2 9 1 0 1 12 16 28 8 0 8 2 3 5 0 0 0 272 4 276 0 0 0 302 25 327
Material transport 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 5 0 5
Alimentació i begudes 2 0 2 1 0 1 4 6 10 20 26 46 1 3 4 0 0 0 41 11 52 0 0 0 69 46 115
Tèxtil, cuir i confecció 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 4 6 10 0 0 0 5 8 13
Suro i fusta 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 32 1 33 0 0 0 32 4 36
Paper i arts gràfiques 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 5 0 0 0 4 1 5
Plàstics indu. manufact. 2 0 2 1 0 1 0 1 1 2 1 3 3 0 3 0 0 0 15 1 16 0 0 0 23 3 26
Construcció 6 1 7 11 0 11 5 16 21 4 3 7 7 3 10 0 0 0 723 0 723 0 0 0 756 23 779
Comerç i reparació 8 6 14 7 1 8 10 43 53 130 214 344 10 8 18 0 1 1 129 12 141 0 0 0 294 285 579
Hostaleria i restauració 1 2 3 1 1 2 8 5 13 5 2 7 150 128 278 0 0 0 11 1 12 0 0 0 176 139 315
Transport i act. annexes 3 0 3 3 0 3 14 4 18 7 1 8 5 5 10 0 0 0 138 5 143 0 0 0 170 15 185
Comunicacions 2 0 2 0 0 0 13 4 17 0 1 1 0 0 0 0 0 0 14 0 14 0 0 0 29 5 34
Assegurances i finances 3 2 5 11 1 12 19 20 39 4 5 9 7 8 15 2 1 3 3 0 3 0 0 0 49 37 86
Servei empr. lloguers 16 6 22 3 0 3 12 21 33 2 2 4 27 6 33 0 0 0 7 1 8 0 0 0 67 36 103
Adm. pública defensa i SS 10 23 33 4 0 4 29 54 83 0 0 0 47 8 55 16 0 16 30 0 30 10 0 10 146 85 231
Educació i investigació 33 62 95 0 0 0 6 13 19 2 2 4 12 23 35 1 1 2 8 4 12 0 0 0 62 105 167
Sanitat i assis. social 14 43 57 0 0 0 1 2 3 0 2 2 27 27 54 1 0 1 8 1 9 0 0 0 51 75 126
Altres serveis 1 0 1 1 1 2 0 4 4 3 3 6 18 123 141 2 1 3 20 2 22 0 0 0 45 134 179
Total 149 148 297 46 4 50 154 237 391 194 266 460 334 353 687 128 48 176 1.849 57 1.906 10 0 10 2.864 1.113 3.977
Font: Idescat. Cens de població.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Vila-seca

Options
Search by name