Skip to main content

Desocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més

Desocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més Baix Penedès. 1991
Professionals i tècnics Personal directiu Serveis administratius Comerciants i venedors Hostaleria i altres serveis Agricultors i pescadors Treballadors industrials Professionals forces armades Total
homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total homes dones total
Agricultura i ramaderia 0 1 1 0 0 0 5 5 10 0 4 4 0 2 2 25 2 27 2 1 3 0 0 0 32 15 47
Pesca 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 4 0 4
Extracció gas i petroli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 0 0 0 8 0 8
Electricitat gas i aigua 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 8 0 8 0 0 0 9 2 11
Ext. i trans. minerals 1 2 3 0 0 0 1 4 5 2 2 4 1 3 4 0 0 0 52 7 59 0 0 0 57 18 75
Indústria química 0 1 1 1 0 1 0 4 4 2 5 7 0 0 0 1 0 1 11 5 16 0 0 0 15 15 30
Const. maquin. mat. elèctric 1 0 1 0 0 0 2 7 9 5 1 6 0 1 1 1 0 1 50 17 67 0 0 0 59 26 85
Material transport 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 9 3 12 0 0 0 10 4 14
Alimentació i begudes 0 0 0 0 0 0 1 7 8 5 6 11 2 4 6 1 0 1 47 66 113 0 0 0 56 83 139
Tèxtil, cuir i confecció 1 1 2 0 1 1 2 3 5 1 13 14 1 2 3 0 0 0 64 128 192 0 0 0 69 148 217
Suro i fusta 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 2 23 0 0 0 21 3 24
Paper i arts gràfiques 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 2 0 2 0 0 0 6 3 9 0 0 0 11 3 14
Plàstics indu. manufact. 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 4 5 0 0 0 0 0 0 3 3 6 0 0 0 4 9 13
Construcció 1 2 3 0 0 0 1 7 8 3 7 10 3 6 9 1 1 2 234 5 239 0 0 0 243 28 271
Comerç i reparació 4 3 7 0 0 0 3 15 18 29 102 131 1 8 9 2 0 2 39 9 48 0 0 0 78 137 215
Hostaleria i restauració 0 2 2 1 0 1 1 5 6 3 5 8 74 91 165 0 0 0 4 1 5 0 0 0 83 104 187
Transport i act. annexes 0 0 0 0 0 0 7 4 11 0 1 1 1 0 1 1 0 1 18 2 20 0 0 0 27 7 34
Comunicacions 0 0 0 0 0 0 5 9 14 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 6 11 17
Assegurances i finances 0 0 0 0 0 0 2 11 13 1 1 2 1 1 2 0 0 0 2 1 3 0 0 0 6 14 20
Servei empr. lloguers 2 1 3 0 0 0 2 14 16 1 3 4 4 5 9 0 0 0 3 0 3 0 0 0 12 23 35
Adm. pública defensa i SS 1 6 7 0 0 0 1 20 21 0 0 0 1 12 13 1 1 2 15 1 16 0 0 0 19 40 59
Educació i investigació 8 14 22 0 0 0 2 7 9 1 3 4 4 12 16 3 0 3 5 6 11 0 0 0 23 42 65
Sanitat i assis. social 1 15 16 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 3 5 0 0 0 2 4 6 0 0 0 5 23 28
Altres serveis 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 3 6 34 40 0 0 0 3 2 5 0 0 0 9 42 51
Total 21 48 69 2 2 4 37 131 168 57 161 218 103 185 288 36 4 40 610 266 876 0 0 0 866 797 1.663
Font: Idescat. Cens de població.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Baix Penedès

Options
Search by name