Saltar al contingut principal

CENSPH Cens de població i habitatges

El Cens de població i habitatges és l'operació estadística que, amb periodicitat decennal, proporciona el recompte de la població resident al territori i la seva distribució geogràfica. També proporciona informació sobre les principals característiques demogràfiques i socials de la població i de les llars i famílies.

Territorialment, ofereix la informació a escala municipal, infamunicipal (seccions censals, districtes i agrupacions censals), comarcal, àmbits del Pla territorial, províncies i Catalunya.

El Cens de població i habitatges és una operació estadística d'àmbit estatal duta a terme per l'INE, tot i que des del 1991, l'Idescat col·labora en diferents aspectes dels treballs censals. El Cens del 2011 es va fer per primera vegada per mandat europeu.

El Cens de població i habitatges 2021 no s'ha construït a partir de l'entrevista a les llars (com es feia en els censos anteriors), sinó que s'ha fet majoritàriament mitjançant la combinació de registres administratius.

La difusió dels primers resultats del Cens de població i habitatges 2021 inclou dades sobre l'estructura de la població, les migracions, el creixement intercensal, els estudis, la relació amb l'activitat econòmica i una bateria d'indicadors. Durant el segon semestre del 2023, l'Idescat té previst publicar dades sobre habitatges, i llars i famílies.

Àmbit geogràfic: Sudanell

Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom

En altres seccions

Taules bàsiques

Indicadors demogràfics i de territori

Anuari estadístic de Catalunya

El municipi en xifres