Saltar al contenido principal

Ocupats per branques d'activitat i sexe. Població de 16 anys i més

Ocupats per branques d'activitat i sexe. Població de 16 anys i més Alt Empordà. 1991
Homes Dones Total
Agricultura i ramaderia 2.363 682 3.045
Pesca 541 61 602
Extracció gas i petroli 42 11 53
Electricitat gas i aigua 322 67 389
Ext i trans. minerals 290 66 356
Indústria química 286 105 391
Cont maquin mat elèctric 1.571 352 1.923
Material transport 334 123 457
Alimentació i begudes 921 612 1.533
Tèxtil, cuir confecció 143 199 342
Suro i fusta 612 89 701
Paper i arts gràfiques 180 115 295
Plàstics indu. manufact. 159 94 253
Construcció 4.771 266 5.037
Comerç i reparació 3.242 2.692 5.934
Hostaleria i restauració 1.825 1.378 3.203
Transport i act. annexes 1.482 367 1.849
Comuni- cacions 164 82 246
Assegurances i financeres 840 482 1.322
Servei empr. llogers 625 503 1.128
Adm pública defensa i SS 1.272 685 1.957
Educació i investigació 748 1.094 1.842
Sanitat i assis. social 280 542 822
Altres serveis 350 993 1.343
Total 23.363 11.660 35.023
Font: Idescat. Cens de població.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Alt Empordà

Opciones
Búsqueda por nombre