Skip to main content
Habitatges principals segons instal·lacions i serveis (III) Ivars d'Urgell
1991
Telèfon
474
no 62
Calefacció
aparells col·lectiva 23
aparells aparells individual 213
aparells aparells aparells mòbils o fixos 300
aparells aparells aparells aparells total 536
aparells aparells aparells aparells aparells no 0
Refrigeració
17
no 519
Font: Idescat. Cens d'habitatges.

Geographical area: Ivars d'Urgell

Options
Search by name

Territorial or temporal disaggregation: By years

Territorial
Temporal