Saltar al contenido principal

Dones de 16 anys i més. Per edat quinquennal i nombre de fills nascuts vius

Dones de 12 anys i més. Per edat quinquennal i nombre de fills nascuts vius Guardiola de Berguedà. 1991
Nombre de fills nascuts vius
Edat 0 fills 1 fill 2 fills 3 fills 4 fills 5 fills 6 fills 7 fills 8 fills i més Total
De 12 a 14 anys 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12
De 15 a 19 anys 53 0 0 0 0 0 0 0 0 53
De 20 a 24 anys 30 3 1 0 0 0 0 0 0 34
De 25 a 29 anys 24 14 4 0 0 0 0 0 0 42
De 30 a 34 anys 13 16 22 2 0 0 0 0 0 53
De 35 a 39 anys 4 7 15 6 4 0 0 0 0 36
De 40 a 44 anys 1 2 15 2 0 0 2 1 0 23
De 45 a 49 anys 4 9 7 8 3 1 1 0 0 33
De 50 a 54 anys 2 5 12 7 2 1 0 0 0 29
De 55 a 59 anys 5 11 26 8 5 4 1 0 0 60
De 60 a 64 anys 7 6 12 9 3 1 1 0 1 40
De 65 a 69 anys 17 10 12 8 1 0 1 1 1 51
De 70 a 74 anys 9 6 10 6 1 0 1 0 0 33
De 75 anys i més 19 11 19 8 4 2 0 1 0 64
Total 200 100 155 64 23 9 7 3 2 563
Font: Idescat. Cens de població.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para acceder a su distribución territorial.

Ámbito geografico: Guardiola de Berguedà

Opciones
Búsqueda por nombre