Skip to main content

Dones de 16 anys i més. Per edat quinquennal i nombre de fills nascuts vius

Dones de 12 anys i més. Per edat quinquennal i nombre de fills nascuts vius Mediona. 1991
Nombre de fills nascuts vius
Edat 0 fills 1 fill 2 fills 3 fills 4 fills 5 fills 6 fills 7 fills 8 fills i més Total
De 12 a 14 anys 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28
De 15 a 19 anys 31 0 0 0 0 0 0 0 0 31
De 20 a 24 anys 23 3 0 0 0 0 0 0 0 26
De 25 a 29 anys 18 4 5 1 0 0 0 0 0 28
De 30 a 34 anys 11 6 13 5 1 0 0 0 0 36
De 35 a 39 anys 6 6 11 4 0 0 0 0 0 27
De 40 a 44 anys 3 6 16 8 3 2 0 0 0 38
De 45 a 49 anys 3 5 6 8 0 1 0 0 0 23
De 50 a 54 anys 0 2 11 3 3 0 0 0 0 19
De 55 a 59 anys 7 10 14 6 1 0 0 0 1 39
De 60 a 64 anys 4 10 19 6 1 3 0 0 1 44
De 65 a 69 anys 7 14 9 3 1 1 0 0 0 35
De 70 a 74 anys 7 15 9 1 0 0 0 0 0 32
De 75 anys i més 8 14 19 8 5 1 0 0 0 55
Total 156 95 132 53 15 8 0 0 2 461
Font: Idescat. Cens de població.

Cells: All

Select a category to see the territorial distribution.

Geographical area: Mediona

Options
Search by name