Skip to main content

Dones de 16 anys i més. Per edat quinquennal i nombre de fills nascuts vius

Dones de 12 anys i més. Per edat quinquennal i nombre de fills nascuts vius Bescanó. 1991
Nombre de fills nascuts vius
Edat 0 fills 1 fill 2 fills 3 fills 4 fills 5 fills 6 fills 7 fills 8 fills i més Total
De 12 a 14 anys 68 1 0 0 0 0 0 0 0 69
De 15 a 19 anys 82 1 0 0 0 0 0 0 0 83
De 20 a 24 anys 115 3 4 0 0 0 0 0 0 122
De 25 a 29 anys 60 27 10 1 1 0 0 0 0 99
De 30 a 34 anys 21 25 47 10 0 0 0 0 0 103
De 35 a 39 anys 16 27 40 15 2 1 0 0 0 101
De 40 a 44 anys 10 14 32 21 8 4 1 0 0 90
De 45 a 49 anys 5 4 36 17 5 4 0 0 0 71
De 50 a 54 anys 6 13 36 14 4 1 0 1 0 75
De 55 a 59 anys 10 31 37 10 7 2 1 0 1 99
De 60 a 64 anys 17 26 33 5 4 1 0 0 0 86
De 65 a 69 anys 14 18 24 2 0 2 1 0 1 62
De 70 a 74 anys 16 12 24 5 3 1 1 0 0 62
De 75 anys i més 46 33 28 8 4 4 0 0 1 124
Total 486 235 351 108 38 20 4 1 3 1.246
Font: Idescat. Cens de població.

Cells: All

Select a category to see the territorial distribution.

Geographical area: Bescanó

Options
Search by name