Skip to main content

Dones de 16 anys i més. Per edat quinquennal i nombre de fills nascuts vius

Dones de 12 anys i més. Per edat quinquennal i nombre de fills nascuts vius Quart. 1991
Nombre de fills nascuts vius
Edat 0 fills 1 fill 2 fills 3 fills 4 fills 5 fills 6 fills 7 fills 8 fills i més Total
De 12 a 14 anys 62 0 0 0 0 0 0 0 0 62
De 15 a 19 anys 95 2 0 0 0 0 0 0 0 97
De 20 a 24 anys 52 11 4 1 0 0 0 0 0 68
De 25 a 29 anys 33 20 13 3 0 0 0 0 0 69
De 30 a 34 anys 18 19 36 8 1 0 0 0 0 82
De 35 a 39 anys 10 19 46 17 5 1 2 0 0 100
De 40 a 44 anys 7 8 30 15 4 4 0 1 1 70
De 45 a 49 anys 4 5 20 16 10 2 1 0 0 58
De 50 a 54 anys 3 7 14 7 5 5 1 0 2 44
De 55 a 59 anys 3 7 11 8 5 0 1 0 2 37
De 60 a 64 anys 10 6 16 11 4 2 2 1 0 52
De 65 a 69 anys 5 15 13 6 1 0 0 0 0 40
De 70 a 74 anys 8 9 6 3 4 3 1 0 0 34
De 75 anys i més 10 11 9 4 2 3 2 2 2 45
Total 320 139 218 99 41 20 10 4 7 858
Font: Idescat. Cens de població.

Cells: All

Select a category to see the territorial distribution.

Geographical area: Quart

Options
Search by name