Skip to main content

Dones de 16 anys i més. Per edat quinquennal i nombre de fills nascuts vius

Dones de 12 anys i més. Per edat quinquennal i nombre de fills nascuts vius Pla de Santa Maria, el. 1991
Nombre de fills nascuts vius
Edat 0 fills 1 fill 2 fills 3 fills 4 fills 5 fills 6 fills 7 fills 8 fills i més Total
De 12 a 14 anys 24 0 0 0 0 0 0 0 0 24
De 15 a 19 anys 40 0 0 0 0 0 0 0 0 40
De 20 a 24 anys 58 4 1 0 0 0 0 0 0 63
De 25 a 29 anys 23 24 6 1 0 0 0 0 0 54
De 30 a 34 anys 13 21 21 6 1 0 1 0 0 63
De 35 a 39 anys 6 9 24 11 1 0 0 0 0 51
De 40 a 44 anys 4 2 15 10 2 0 0 0 0 33
De 45 a 49 anys 6 6 17 9 5 0 0 1 0 44
De 50 a 54 anys 9 5 11 8 3 2 0 1 1 40
De 55 a 59 anys 1 6 15 7 3 0 0 0 2 34
De 60 a 64 anys 14 2 11 8 3 2 2 0 1 43
De 65 a 69 anys 10 7 16 6 3 3 1 0 3 49
De 70 a 74 anys 6 15 9 2 2 1 0 1 0 36
De 75 anys i més 19 21 34 17 2 2 1 2 0 98
Total 233 122 180 85 25 10 5 5 7 672
Font: Idescat. Cens de població.

Cells: All

Select a category to see the territorial distribution.

Geographical area: Pla de Santa Maria, el

Options
Search by name