Saltar al contenido principal

Ocupats per branques d'activitat, sexe i edat. Població de 16 anys i més (CCAE93)

Ocupats per branques d'activitat, sexe i edat. Població de 16 anys i més (CCAE93) Canovelles. 2001
De 16 a 19 anys De 20 a 24 anys De 25 a 29 anys De 30 a 34 anys De 35 a 39 anys De 40 a 44 anys De 45 a 49 anys De 50 a 54 anys De 55 a 59 anys De 60 a 64 anys De 65 anys i més Total
Agricultura i ramaderia
homes 2 6 4 4 6 3 5 4 3 3 0 40
dones 0 0 2 0 0 0 1 0 2 2 0 7
total 2 6 6 4 6 3 6 4 5 5 0 47
Pesca
homes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indústries extractives
homes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indústries manufactureres
homes 95 246 291 192 196 178 153 181 109 35 3 1.679
dones 47 193 190 127 100 117 69 43 15 7 3 911
total 142 439 481 319 296 295 222 224 124 42 6 2.590
Electricitat, gas i aigua
homes 2 3 2 4 6 6 4 3 1 0 0 31
dones 0 0 2 3 0 1 2 0 0 0 0 8
total 2 3 4 7 6 7 6 3 1 0 0 39
Construcció
homes 38 105 93 105 96 73 90 98 51 19 9 777
dones 2 10 4 5 0 5 4 0 3 0 3 36
total 40 115 97 110 96 78 94 98 54 19 12 813
Comerç i reparació
homes 13 36 48 35 43 45 51 44 24 11 4 354
dones 22 66 54 44 36 40 37 31 14 12 1 357
total 35 102 102 79 79 85 88 75 38 23 5 711
Hostaleria
homes 1 17 21 16 20 15 14 11 13 2 1 131
dones 4 20 21 5 14 13 11 19 5 1 2 115
total 5 37 42 21 34 28 25 30 18 3 3 246
Transport i comunicacions
homes 9 27 39 37 39 32 33 26 17 6 2 267
dones 1 17 13 5 5 4 2 2 1 1 1 52
total 10 44 52 42 44 36 35 28 18 7 3 319
Mediació financera
homes 0 3 7 1 3 6 8 5 6 2 0 41
dones 0 2 7 8 2 3 4 5 3 0 1 35
total 0 5 14 9 5 9 12 10 9 2 1 76
Immobiliaries, lloguers i serveis empr.
homes 2 19 37 18 14 14 8 9 5 4 2 132
dones 0 16 30 22 18 21 23 26 13 3 1 173
total 2 35 67 40 32 35 31 35 18 7 3 305
Adm. pública, defensa i SS
homes 1 9 11 19 12 13 13 9 8 6 0 101
dones 5 17 12 7 13 10 13 9 3 1 0 90
total 6 26 23 26 25 23 26 18 11 7 0 191
Educació
homes 0 2 5 3 2 6 1 5 6 0 1 31
dones 3 11 20 16 8 11 16 9 8 4 1 107
total 3 13 25 19 10 17 17 14 14 4 2 138
Sanitat i serveis socials
homes 2 5 4 3 2 5 8 1 5 1 0 36
dones 1 25 20 17 14 14 14 16 1 1 0 123
total 3 30 24 20 16 19 22 17 6 2 0 159
Altres serveis
homes 1 5 5 9 6 8 4 9 2 3 0 52
dones 11 18 23 10 5 4 3 7 4 2 0 87
total 12 23 28 19 11 12 7 16 6 5 0 139
Personal domèstic
homes 0 1 0 1 0 0 1 1 3 1 0 8
dones 2 2 9 10 10 15 17 17 10 2 1 95
total 2 3 9 11 10 15 18 18 13 3 1 103
Organismes extraterritorials
homes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total
homes 166 484 567 447 445 404 393 406 253 93 22 3.680
dones 98 397 407 279 225 258 216 184 82 36 14 2.196
total 264 881 974 726 670 662 609 590 335 129 36 5.876
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Canovelles

Opciones
Búsqueda por nombre