Skip to main content

Ocupats per branques d'activitat, sexe i edat. Població de 16 anys i més (CCAE93)

Ocupats per branques d'activitat, sexe i edat. Població de 16 anys i més (CCAE93) Castellbisbal. 2001
De 16 a 19 anys De 20 a 24 anys De 25 a 29 anys De 30 a 34 anys De 35 a 39 anys De 40 a 44 anys De 45 a 49 anys De 50 a 54 anys De 55 a 59 anys De 60 a 64 anys De 65 anys i més Total
Agricultura i ramaderia
homes 1 1 0 7 2 5 4 0 2 4 2 28
dones 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 4
total 1 1 0 7 2 6 6 0 2 5 2 32
Pesca
homes 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
dones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Indústries extractives
homes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indústries manufactureres
homes 58 137 191 200 189 134 111 93 61 17 5 1.196
dones 16 80 147 123 111 87 43 23 4 6 5 645
total 74 217 338 323 300 221 154 116 65 23 10 1.841
Electricitat, gas i aigua
homes 2 4 2 1 4 1 6 2 2 2 1 27
dones 0 0 3 4 1 0 1 0 0 0 0 9
total 2 4 5 5 5 1 7 2 2 2 1 36
Construcció
homes 8 33 44 61 51 27 26 30 22 7 5 314
dones 0 7 9 8 9 1 4 2 2 1 4 47
total 8 40 53 69 60 28 30 32 24 8 9 361
Comerç i reparació
homes 9 40 41 66 53 46 39 34 24 16 4 372
dones 9 31 51 69 59 33 21 17 7 4 5 306
total 18 71 92 135 112 79 60 51 31 20 9 678
Hostaleria
homes 3 14 12 11 13 16 8 5 6 5 3 96
dones 4 7 18 11 6 19 11 8 4 2 3 93
total 7 21 30 22 19 35 19 13 10 7 6 189
Transport i comunicacions
homes 4 30 56 57 62 48 39 22 13 7 3 341
dones 1 15 17 24 23 7 7 1 0 1 2 98
total 5 45 73 81 85 55 46 23 13 8 5 439
Mediació financera
homes 1 3 3 12 10 7 2 7 1 0 0 46
dones 0 3 6 6 8 2 1 2 1 0 0 29
total 1 6 9 18 18 9 3 9 2 0 0 75
Immobiliaries, lloguers i serveis empr.
homes 5 7 21 28 32 22 6 8 0 3 2 134
dones 4 16 29 33 26 18 19 11 2 2 2 162
total 9 23 50 61 58 40 25 19 2 5 4 296
Adm. pública, defensa i SS
homes 0 1 10 13 22 13 12 6 7 2 0 86
dones 1 2 16 18 18 12 8 7 0 0 1 83
total 1 3 26 31 40 25 20 13 7 2 1 169
Educació
homes 0 1 8 8 8 9 8 2 3 1 0 48
dones 3 12 16 25 25 19 9 7 6 3 2 127
total 3 13 24 33 33 28 17 9 9 4 2 175
Sanitat i serveis socials
homes 0 3 2 6 6 6 3 2 0 1 3 32
dones 3 14 18 31 25 12 6 4 2 2 1 118
total 3 17 20 37 31 18 9 6 2 3 4 150
Altres serveis
homes 1 4 7 10 10 7 7 3 3 2 0 54
dones 4 24 13 12 10 13 0 1 1 1 1 80
total 5 28 20 22 20 20 7 4 4 3 1 134
Personal domèstic
homes 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 4
dones 0 0 2 2 5 1 6 8 2 2 2 30
total 0 0 2 3 6 1 6 8 2 2 4 34
Organismes extraterritorials
homes 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
dones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Total
homes 92 278 397 483 463 341 271 214 144 67 30 2.780
dones 45 211 345 366 326 225 138 91 31 25 28 1.831
total 137 489 742 849 789 566 409 305 175 92 58 4.611
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Castellbisbal

Options
Search by name