Skip to main content

Ocupats per branques d'activitat, sexe i edat. Població de 16 anys i més (CCAE93)

Ocupats per branques d'activitat, sexe i edat. Població de 16 anys i més (CCAE93) Santa Coloma de Gramenet. 2001
De 16 a 19 anys De 20 a 24 anys De 25 a 29 anys De 30 a 34 anys De 35 a 39 anys De 40 a 44 anys De 45 a 49 anys De 50 a 54 anys De 55 a 59 anys De 60 a 64 anys De 65 anys i més Total
Agricultura i ramaderia
homes 1 19 27 24 14 14 9 8 9 10 4 139
dones 0 12 11 6 3 6 4 1 1 1 0 45
total 1 31 38 30 17 20 13 9 10 11 4 184
Pesca
homes 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 4
dones 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 4
total 0 1 0 1 0 0 2 2 1 0 1 8
Indústries extractives
homes 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 4
dones 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
total 0 1 0 1 1 1 0 0 2 0 0 6
Indústries manufactureres
homes 266 1.101 1.589 1.257 962 818 833 1.054 1.064 391 40 9.375
dones 100 444 615 470 326 296 237 211 107 30 50 2.886
total 366 1.545 2.204 1.727 1.288 1.114 1.070 1.265 1.171 421 90 12.261
Electricitat, gas i aigua
homes 12 46 49 45 32 26 35 43 24 13 1 326
dones 1 12 13 7 3 3 3 1 3 1 0 47
total 13 58 62 52 35 29 38 44 27 14 1 373
Construcció
homes 259 776 960 822 667 526 537 652 592 247 42 6.080
dones 17 69 85 55 45 25 25 21 16 8 29 395
total 276 845 1.045 877 712 551 562 673 608 255 71 6.475
Comerç i reparació
homes 208 575 704 533 425 389 384 340 296 146 36 4.036
dones 321 993 1.054 608 392 327 267 253 152 86 35 4.488
total 529 1.568 1.758 1.141 817 716 651 593 448 232 71 8.524
Hostaleria
homes 56 163 249 235 212 141 93 113 86 33 13 1.394
dones 65 161 201 140 128 108 88 82 63 26 18 1.080
total 121 324 450 375 340 249 181 195 149 59 31 2.474
Transport i comunicacions
homes 44 307 529 537 475 365 348 405 323 184 26 3.543
dones 16 159 240 171 97 46 32 29 18 9 16 833
total 60 466 769 708 572 411 380 434 341 193 42 4.376
Mediació financera
homes 5 49 96 73 39 65 48 36 28 3 8 450
dones 17 105 110 50 34 17 27 17 8 5 1 391
total 22 154 206 123 73 82 75 53 36 8 9 841
Immobiliaries, lloguers i serveis empr.
homes 22 270 454 347 246 177 134 112 90 49 15 1.916
dones 44 354 529 397 275 270 260 271 168 44 28 2.640
total 66 624 983 744 521 447 394 383 258 93 43 4.556
Adm. pública, defensa i SS
homes 11 41 127 130 149 109 92 95 79 38 7 878
dones 15 88 143 148 154 94 57 27 27 9 3 765
total 26 129 270 278 303 203 149 122 106 47 10 1.643
Educació
homes 12 43 91 88 68 67 46 28 27 18 3 491
dones 14 112 175 138 128 106 74 61 28 13 7 856
total 26 155 266 226 196 173 120 89 55 31 10 1.347
Sanitat i serveis socials
homes 11 79 135 109 88 57 48 62 40 26 7 662
dones 43 290 473 367 271 187 173 164 108 36 6 2.118
total 54 369 608 476 359 244 221 226 148 62 13 2.780
Altres serveis
homes 8 66 116 86 88 88 69 74 68 28 8 699
dones 67 205 207 107 83 60 51 50 37 11 6 884
total 75 271 323 193 171 148 120 124 105 39 14 1.583
Personal domèstic
homes 0 9 17 13 13 12 18 17 35 24 11 169
dones 18 42 77 136 111 146 183 223 184 90 26 1.236
total 18 51 94 149 124 158 201 240 219 114 37 1.405
Organismes extraterritorials
homes 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
dones 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
total 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
Total
homes 915 3.545 5.143 4.300 3.479 2.855 2.694 3.040 2.765 1.210 221 30.167
dones 738 3.047 3.933 2.802 2.050 1.691 1.483 1.412 920 369 226 18.671
total 1.653 6.592 9.076 7.102 5.529 4.546 4.177 4.452 3.685 1.579 447 48.838
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Santa Coloma de Gramenet

Options
Search by name