Saltar al contenido principal

Ocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més

Ocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més Alt Empordà. 2001
Personal directiu de les empreses i administracions públiques Tècnics i professionals científics i intel·lectuals Tècnics i professionals de suport Empleats administratius Treballadors de serveis i venedors de comerç Treballadors qualificats en activitats agràries i pesqueres Artesans i treballadors qualificats de les indústries i la construcció Operadors d'instal·lacions i maquinària i muntadors Treballadors no qualificats Forces armades Total
Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total
Agricultura i ramaderia 77 25 102 13 8 21 27 15 42 29 20 49 65 16 81 1.187 321 1.508 35 13 48 68 12 80 224 41 265 0 0 0 1.725 471 2.196
Pesca 18 1 19 2 0 2 7 1 8 7 4 11 10 3 13 296 8 304 14 6 20 18 4 22 28 0 28 0 0 0 400 27 427
Indústries extractives 0 0 0 2 0 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11 6 0 6 5 0 5 0 0 0 25 1 26
Indústries manufactureres 305 68 373 107 57 164 256 204 460 125 191 316 121 124 245 5 5 10 1.517 373 1.890 883 694 1.577 185 104 289 0 0 0 3.504 1.820 5.324
Electricitat, gas i aigua 23 4 27 9 2 11 20 13 33 19 26 45 6 3 9 1 0 1 81 5 86 25 3 28 10 1 11 0 0 0 194 57 251
Construcció 313 31 344 46 19 65 106 81 187 80 113 193 113 18 131 7 0 7 4.044 121 4.165 324 17 341 937 46 983 0 0 0 5.970 446 6.416
Comerç i reparació 883 696 1.579 49 67 116 523 322 845 324 643 967 1.044 2.317 3.361 2 3 5 995 155 1.150 336 74 410 326 203 529 0 0 0 4.482 4.480 8.962
Hostaleria 497 349 846 11 15 26 75 84 159 117 198 315 1.311 1.130 2.441 8 5 13 78 40 118 25 24 49 133 324 457 0 0 0 2.255 2.169 4.424
Transport i comunicacions 109 40 149 34 16 50 150 121 271 285 241 526 92 37 129 5 2 7 123 15 138 997 50 1.047 68 27 95 0 0 0 1.863 549 2.412
Mediació financera 105 20 125 8 15 23 101 84 185 299 216 515 12 4 16 1 0 1 12 10 22 4 1 5 3 16 19 0 0 0 545 366 911
Immob, lloguers i ser. emp. 243 112 355 300 161 461 329 321 650 104 457 561 106 75 181 1 0 1 77 26 103 35 21 56 71 264 335 0 0 0 1.266 1.437 2.703
Adm. pública, defensa i SS 81 47 128 105 138 243 545 296 841 261 448 709 164 45 209 33 5 38 97 14 111 55 11 66 116 75 191 176 30 206 1.633 1.109 2.742
Educació 30 41 71 424 1.014 1.438 46 74 120 7 63 70 11 80 91 2 3 5 7 8 15 19 28 47 17 52 69 0 4 4 563 1.367 1.930
Sanitat i serveis socials 22 27 49 218 399 617 64 170 234 27 127 154 97 470 567 0 0 0 9 8 17 22 16 38 12 89 101 2 4 6 473 1.310 1.783
Altres serveis 96 112 208 86 70 156 100 73 173 76 77 153 117 426 543 10 3 13 53 10 63 42 9 51 123 47 170 0 0 0 703 827 1.530
Personal domèstic 0 0 0 0 2 2 0 1 1 1 6 7 1 47 48 8 0 8 4 12 16 3 5 8 37 528 565 0 0 0 54 601 655
Organismes extraterrit. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 2 1 3
Total 2.802 1.573 4.375 1.414 1.983 3.397 2.350 1.861 4.211 1.761 2.830 4.591 3.270 4.795 8.065 1.566 355 1.921 7.157 816 7.973 2.862 969 3.831 2.295 1.817 4.112 180 39 219 25.657 17.038 42.695
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geográfico: Alt Empordà

Selección por nivel geográfico
Búsqueda por nombre