Saltar al contenido principal

Ocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més

Ocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més Alta Ribagorça. 2001
Personal directiu de les empreses i administracions públiques Tècnics i professionals científics i intel·lectuals Tècnics i professionals de suport Empleats administratius Treballadors de serveis i venedors de comerç Treballadors qualificats en activitats agràries i pesqueres Artesans i treballadors qualificats de les indústries i la construcció Operadors d'instal·lacions i maquinària i muntadors Treballadors no qualificats Forces armades Total
Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total
Agricultura i ramaderia 15 3 18 0 1 1 0 1 1 5 0 5 1 1 2 59 11 70 3 1 4 3 0 3 4 3 7 0 0 0 90 21 111
Pesca 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 2 4
Indústries extractives 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indústries manufactureres 15 4 19 7 1 8 1 4 5 0 1 1 2 3 5 0 0 0 24 5 29 12 9 21 5 1 6 0 0 0 66 28 94
Electricitat, gas i aigua 3 1 4 3 0 3 3 2 5 3 0 3 1 3 4 0 0 0 27 0 27 10 0 10 0 2 2 0 0 0 50 8 58
Construcció 12 2 14 3 0 3 4 1 5 1 3 4 1 1 2 1 0 1 159 8 167 22 1 23 44 1 45 0 0 0 247 17 264
Comerç i reparació 25 30 55 3 2 5 12 6 18 8 5 13 22 60 82 0 0 0 26 2 28 5 0 5 3 5 8 0 0 0 104 110 214
Hostaleria 23 43 66 0 2 2 5 6 11 7 9 16 24 41 65 0 0 0 4 2 6 3 1 4 5 25 30 0 0 0 71 129 200
Transport i comunicacions 3 0 3 0 1 1 1 5 6 13 6 19 1 0 1 0 0 0 1 0 1 29 1 30 0 1 1 0 0 0 48 14 62
Mediació financera 4 1 5 3 0 3 8 4 12 10 7 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 12 37
Immob, lloguers i ser. emp. 8 7 15 17 6 23 5 7 12 3 9 12 1 4 5 0 0 0 2 0 2 2 0 2 2 14 16 0 0 0 40 47 87
Adm. pública, defensa i SS 5 2 7 11 8 19 9 11 20 6 17 23 14 5 19 1 0 1 4 0 4 4 0 4 12 6 18 1 0 1 67 49 116
Educació 4 1 5 29 54 83 1 4 5 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 34 66 100
Sanitat i serveis socials 3 1 4 11 16 27 1 4 5 2 4 6 7 22 29 0 0 0 1 0 1 1 0 1 2 5 7 0 0 0 28 52 80
Altres serveis 5 3 8 5 0 5 14 5 19 3 2 5 14 9 23 4 0 4 5 0 5 10 6 16 7 2 9 0 0 0 67 27 94
Personal domèstic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 12 0 0 0 3 10 13
Organismes extraterrit. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 125 99 224 92 91 183 64 60 124 61 65 126 88 153 241 66 11 77 256 19 275 101 18 119 88 76 164 1 0 1 942 592 1.534
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Alta Ribagorça

Opciones
Búsqueda por nombre