Saltar al contenido principal

Ocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més

Ocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més Baix Camp. 2001
Personal directiu de les empreses i administracions públiques Tècnics i professionals científics i intel·lectuals Tècnics i professionals de suport Empleats administratius Treballadors de serveis i venedors de comerç Treballadors qualificats en activitats agràries i pesqueres Artesans i treballadors qualificats de les indústries i la construcció Operadors d'instal·lacions i maquinària i muntadors Treballadors no qualificats Forces armades Total
Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total
Agricultura i ramaderia 118 21 139 23 6 29 37 35 72 27 32 59 41 33 74 1.412 343 1.755 31 13 44 87 50 137 410 136 546 0 0 0 2.186 669 2.855
Pesca 11 3 14 1 0 1 7 2 9 1 1 2 3 8 11 144 5 149 5 0 5 5 2 7 17 3 20 0 0 0 194 24 218
Indústries extractives 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 11 1 12 21 1 22 3 0 3 0 0 0 37 4 41
Indústries manufactureres 621 137 758 374 107 481 748 459 1.207 252 336 588 255 175 430 28 6 34 2.983 558 3.541 2.124 835 2.959 427 198 625 0 0 0 7.812 2.811 10.623
Electricitat, gas i aigua 39 3 42 156 16 172 134 47 181 34 30 64 29 3 32 1 0 1 245 7 252 95 6 101 33 8 41 0 0 0 766 120 886
Construcció 393 40 433 107 25 132 144 200 344 153 186 339 130 17 147 21 0 21 5.565 142 5.707 660 23 683 1.549 58 1.607 0 0 0 8.722 691 9.413
Comerç i reparació 1.018 765 1.783 91 94 185 817 474 1.291 298 703 1.001 1.051 2.993 4.044 10 6 16 1.409 238 1.647 449 126 575 476 307 783 0 0 0 5.619 5.706 11.325
Hostaleria 482 328 810 17 15 32 74 107 181 118 208 326 1.254 1.293 2.547 9 5 14 120 35 155 36 23 59 134 369 503 0 0 0 2.244 2.383 4.627
Transport i comunicacions 163 41 204 70 14 84 189 161 350 323 260 583 112 60 172 5 2 7 177 11 188 1.735 69 1.804 103 15 118 0 0 0 2.877 633 3.510
Mediació financera 175 36 211 55 18 73 203 181 384 361 267 628 25 9 34 0 1 1 16 7 23 16 2 18 8 22 30 0 0 0 859 543 1.402
Immob, lloguers i ser. emp. 315 127 442 567 269 836 641 617 1.258 213 528 741 330 156 486 10 1 11 173 62 235 113 64 177 198 627 825 0 0 0 2.560 2.451 5.011
Adm. pública, defensa i SS 137 66 203 198 252 450 557 338 895 254 581 835 208 54 262 61 5 66 167 10 177 65 13 78 144 74 218 50 14 64 1.841 1.407 3.248
Educació 33 48 81 783 1.787 2.570 84 141 225 22 103 125 19 102 121 3 6 9 30 16 46 44 60 104 39 75 114 0 4 4 1.057 2.342 3.399
Sanitat i serveis socials 47 36 83 403 891 1.294 115 294 409 61 214 275 243 1.007 1.250 7 2 9 42 12 54 58 38 96 35 134 169 1 1 2 1.012 2.629 3.641
Altres serveis 89 143 232 115 90 205 156 102 258 91 149 240 143 682 825 24 4 28 83 25 108 79 40 119 167 63 230 1 0 1 948 1.298 2.246
Personal domèstic 0 0 0 2 4 6 1 3 4 2 9 11 8 89 97 9 0 9 11 14 25 0 8 8 88 795 883 0 0 0 121 922 1.043
Organismes extraterrit. 1 0 1 1 0 1 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 5 2 7
Total 3.643 1.794 5.437 2.963 3.589 6.552 3.908 3.163 7.071 2.211 3.607 5.818 3.851 6.681 10.532 1.745 386 2.131 11.068 1.151 12.219 5.587 1.360 6.947 3.831 2.884 6.715 53 20 73 38.860 24.635 63.495
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Baix Camp

Opciones
Búsqueda por nombre