Skip to main content

Ocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més

Ocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més Baix Penedès. 2001
Personal directiu de les empreses i administracions públiques Tècnics i professionals científics i intel·lectuals Tècnics i professionals de suport Empleats administratius Treballadors de serveis i venedors de comerç Treballadors qualificats en activitats agràries i pesqueres Artesans i treballadors qualificats de les indústries i la construcció Operadors d'instal·lacions i maquinària i muntadors Treballadors no qualificats Forces armades Total
Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total
Agricultura i ramaderia 35 7 42 13 1 14 11 15 26 10 13 23 13 12 25 471 96 567 22 1 23 40 8 48 140 48 188 0 0 0 755 201 956
Pesca 3 0 3 0 0 0 1 0 1 1 0 1 3 1 4 26 3 29 1 1 2 2 0 2 3 0 3 0 0 0 40 5 45
Indústries extractives 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 5 3 8
Indústries manufactureres 263 80 343 131 38 169 371 209 580 167 150 317 150 90 240 27 3 30 1.392 322 1.714 1.331 509 1.840 243 97 340 0 0 0 4.075 1.498 5.573
Electricitat, gas i aigua 15 1 16 13 2 15 22 12 34 10 10 20 2 1 3 0 0 0 48 3 51 19 2 21 11 2 13 0 0 0 140 33 173
Construcció 218 40 258 41 16 57 77 74 151 66 84 150 84 5 89 12 0 12 2.628 107 2.735 222 17 239 730 44 774 0 0 0 4.078 387 4.465
Comerç i reparació 430 378 808 40 39 79 339 195 534 149 294 443 421 1.080 1.501 7 3 10 507 96 603 159 42 201 185 109 294 0 0 0 2.237 2.236 4.473
Hostaleria 257 191 448 8 4 12 20 22 42 43 64 107 474 673 1.147 1 1 2 57 22 79 19 12 31 47 93 140 0 0 0 926 1.082 2.008
Transport i comunicacions 106 23 129 27 5 32 89 78 167 208 132 340 65 18 83 2 0 2 97 15 112 681 42 723 52 10 62 0 0 0 1.327 323 1.650
Mediació financera 76 7 83 16 11 27 72 52 124 170 128 298 14 7 21 1 0 1 9 3 12 7 2 9 2 7 9 0 0 0 367 217 584
Immob, lloguers i ser. emp. 149 62 211 175 104 279 246 258 504 52 208 260 106 56 162 6 1 7 60 30 90 32 22 54 83 227 310 0 0 0 909 968 1.877
Adm. pública, defensa i SS 34 27 61 63 79 142 281 182 463 139 327 466 124 47 171 15 2 17 62 19 81 20 8 28 61 31 92 17 12 29 816 734 1.550
Educació 20 15 35 249 527 776 34 62 96 7 29 36 10 58 68 2 8 10 9 7 16 9 25 34 18 27 45 0 3 3 358 761 1.119
Sanitat i serveis socials 17 14 31 92 197 289 55 100 155 22 68 90 59 323 382 0 0 0 16 11 27 23 15 38 21 53 74 0 1 1 305 782 1.087
Altres serveis 36 56 92 44 32 76 40 45 85 37 59 96 47 223 270 6 5 11 30 13 43 42 6 48 80 30 110 0 2 2 362 471 833
Personal domèstic 0 0 0 1 2 3 0 6 6 1 1 2 0 21 21 2 4 6 4 3 7 2 6 8 60 199 259 0 0 0 70 242 312
Organismes extraterrit. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 1.659 901 2.560 913 1.057 1.970 1.658 1.311 2.969 1.083 1.569 2.652 1.572 2.615 4.187 578 126 704 4.944 653 5.597 2.610 716 3.326 1.736 977 2.713 17 18 35 16.770 9.943 26.713
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Baix Penedès

Options
Search by name