Saltar al contenido principal

Ocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més

Ocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més Canovelles. 2001
Personal directiu de les empreses i administracions públiques Tècnics i professionals científics i intel·lectuals Tècnics i professionals de suport Empleats administratius Treballadors de serveis i venedors de comerç Treballadors qualificats en activitats agràries i pesqueres Artesans i treballadors qualificats de les indústries i la construcció Operadors d'instal·lacions i maquinària i muntadors Treballadors no qualificats Forces armades Total
Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total
Agricultura i ramaderia 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 7 39 0 0 0 3 0 3 4 0 4 0 0 0 40 7 47
Pesca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indústries extractives 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indústries manufactureres 69 14 83 19 7 26 91 106 197 54 54 108 40 14 54 1 0 1 589 123 712 596 484 1.080 220 109 329 0 0 0 1.679 911 2.590
Electricitat, gas i aigua 0 0 0 1 0 1 3 4 7 1 2 3 1 2 3 0 0 0 15 0 15 5 0 5 5 0 5 0 0 0 31 8 39
Construcció 28 2 30 7 0 7 10 6 16 5 2 7 7 2 9 0 0 0 473 15 488 45 3 48 202 6 208 0 0 0 777 36 813
Comerç i reparació 55 38 93 2 3 5 31 32 63 16 36 52 67 195 262 0 0 0 113 13 126 32 15 47 38 25 63 0 0 0 354 357 711
Hostaleria 19 14 33 0 0 0 7 5 12 2 6 8 95 84 179 0 0 0 4 3 7 0 0 0 4 3 7 0 0 0 131 115 246
Transport i comunicacions 13 2 15 2 1 3 22 17 39 24 17 41 3 2 5 0 0 0 11 2 13 161 10 171 31 1 32 0 0 0 267 52 319
Mediació financera 6 1 7 3 4 7 12 10 22 19 11 30 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 5 5 0 0 0 41 35 76
Immob, lloguers i ser. emp. 15 4 19 19 11 30 31 26 57 11 18 29 13 9 22 0 0 0 13 9 22 4 5 9 26 91 117 0 0 0 132 173 305
Adm. pública, defensa i SS 3 1 4 7 6 13 24 22 46 16 31 47 12 1 13 7 3 10 10 6 16 6 2 8 14 16 30 2 2 4 101 90 191
Educació 0 1 1 20 68 88 4 10 14 0 4 4 2 10 12 0 1 1 1 0 1 2 4 6 2 9 11 0 0 0 31 107 138
Sanitat i serveis socials 1 3 4 6 23 29 7 15 22 4 8 12 10 64 74 0 0 0 1 0 1 4 1 5 3 9 12 0 0 0 36 123 159
Altres serveis 4 10 14 5 4 9 5 13 18 10 3 13 5 52 57 0 0 0 1 0 1 9 0 9 13 5 18 0 0 0 52 87 139
Personal domèstic 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 2 3 1 15 16 1 0 1 0 2 2 0 2 2 5 72 77 0 0 0 8 95 103
Organismes extraterrit. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 214 90 304 91 127 218 247 268 515 163 194 357 257 451 708 41 11 52 1.231 173 1.404 867 529 1.396 567 351 918 2 2 4 3.680 2.196 5.876
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Canovelles

Opciones
Búsqueda por nombre