Skip to main content

Ocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més

Ocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més Castellbisbal. 2001
Personal directiu de les empreses i administracions públiques Tècnics i professionals científics i intel·lectuals Tècnics i professionals de suport Empleats administratius Treballadors de serveis i venedors de comerç Treballadors qualificats en activitats agràries i pesqueres Artesans i treballadors qualificats de les indústries i la construcció Operadors d'instal·lacions i maquinària i muntadors Treballadors no qualificats Forces armades Total
Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total
Agricultura i ramaderia 2 0 2 1 0 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0 18 2 20 0 0 0 0 0 0 4 2 6 0 0 0 28 4 32
Pesca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Indústries extractives 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indústries manufactureres 78 22 100 23 17 40 107 127 234 71 93 164 28 19 47 2 0 2 387 74 461 431 247 678 69 46 115 0 0 0 1.196 645 1.841
Electricitat, gas i aigua 1 0 1 2 2 4 0 5 5 1 2 3 0 0 0 0 0 0 14 0 14 9 0 9 0 0 0 0 0 0 27 9 36
Construcció 7 3 10 3 1 4 11 12 23 11 13 24 5 2 7 0 0 0 218 9 227 35 6 41 24 1 25 0 0 0 314 47 361
Comerç i reparació 64 39 103 6 5 11 59 51 110 44 49 93 45 125 170 1 0 1 82 13 95 42 13 55 29 11 40 0 0 0 372 306 678
Hostaleria 24 11 35 0 1 1 2 4 6 4 3 7 57 58 115 0 0 0 2 3 5 5 0 5 2 13 15 0 0 0 96 93 189
Transport i comunicacions 27 8 35 7 0 7 23 26 49 32 47 79 7 5 12 0 0 0 21 1 22 202 7 209 22 4 26 0 0 0 341 98 439
Mediació financera 11 0 11 5 2 7 10 9 19 17 18 35 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 46 29 75
Immob, lloguers i ser. emp. 14 11 25 37 15 52 38 39 77 8 36 44 9 11 20 0 0 0 13 4 17 2 2 4 13 44 57 0 0 0 134 162 296
Adm. pública, defensa i SS 3 1 4 8 23 31 30 17 47 12 37 49 11 2 13 0 0 0 14 0 14 3 0 3 5 2 7 0 1 1 86 83 169
Educació 5 2 7 27 68 95 8 18 26 0 7 7 4 23 27 0 1 1 0 2 2 2 4 6 2 2 4 0 0 0 48 127 175
Sanitat i serveis socials 2 3 5 16 41 57 3 13 16 2 14 16 6 33 39 0 0 0 2 2 4 0 2 2 1 10 11 0 0 0 32 118 150
Altres serveis 6 8 14 7 4 11 13 20 33 4 11 15 5 27 32 0 0 0 9 1 10 1 3 4 9 6 15 0 0 0 54 80 134
Personal domèstic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 27 31 0 0 0 4 30 34
Organismes extraterrit. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Total 244 108 352 142 179 321 307 341 648 206 331 537 179 306 485 22 3 25 762 109 871 733 285 1.018 185 168 353 0 1 1 2.780 1.831 4.611
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Castellbisbal

Options
Search by name