Saltar al contenido principal

Ocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més

Ocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més Cornellà de Llobregat. 2001
Personal directiu de les empreses i administracions públiques Tècnics i professionals científics i intel·lectuals Tècnics i professionals de suport Empleats administratius Treballadors de serveis i venedors de comerç Treballadors qualificats en activitats agràries i pesqueres Artesans i treballadors qualificats de les indústries i la construcció Operadors d'instal·lacions i maquinària i muntadors Treballadors no qualificats Forces armades Total
Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total
Agricultura i ramaderia 0 0 0 4 1 5 4 0 4 2 0 2 2 8 10 62 17 79 4 1 5 8 2 10 22 4 26 0 0 0 108 33 141
Pesca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 3 4 0 0 0 0 0 0 2 4 6
Indústries extractives 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 4 1 5
Indústries manufactureres 295 96 391 192 98 290 720 502 1.222 301 383 684 222 146 368 5 2 7 2.634 391 3.025 2.471 857 3.328 360 135 495 0 0 0 7.200 2.610 9.810
Electricitat, gas i aigua 7 2 9 21 2 23 16 21 37 18 14 32 8 5 13 1 0 1 114 5 119 34 3 37 14 2 16 0 0 0 233 54 287
Construcció 107 15 122 73 11 84 100 79 179 71 76 147 61 10 71 2 0 2 2.260 77 2.337 222 11 233 617 34 651 0 0 0 3.513 313 3.826
Comerç i reparació 321 235 556 59 70 129 361 307 668 251 433 684 676 1.563 2.239 1 1 2 626 96 722 240 52 292 257 155 412 0 0 0 2.792 2.912 5.704
Hostaleria 94 76 170 5 8 13 45 35 80 32 46 78 537 475 1.012 1 0 1 16 18 34 29 10 39 57 108 165 0 0 0 816 776 1.592
Transport i comunicacions 96 20 116 77 36 113 163 152 315 401 302 703 89 48 137 2 0 2 176 10 186 1.170 57 1.227 181 40 221 0 0 0 2.355 665 3.020
Mediació financera 67 20 87 29 21 50 94 97 191 158 170 328 11 10 21 1 0 1 8 2 10 10 0 10 5 15 20 0 0 0 383 335 718
Immob, lloguers i ser. emp. 131 58 189 315 179 494 388 377 765 131 341 472 241 130 371 0 0 0 125 44 169 51 44 95 191 695 886 0 0 0 1.573 1.868 3.441
Adm. pública, defensa i SS 42 25 67 79 75 154 265 190 455 132 322 454 57 27 84 12 3 15 43 8 51 14 4 18 48 34 82 10 1 11 702 689 1.391
Educació 16 14 30 321 630 951 56 102 158 16 82 98 14 71 85 6 0 6 12 7 19 24 22 46 27 58 85 0 1 1 492 987 1.479
Sanitat i serveis socials 13 15 28 123 408 531 65 212 277 36 137 173 115 570 685 1 0 1 20 11 31 34 20 54 21 98 119 0 0 0 428 1.471 1.899
Altres serveis 43 69 112 38 15 53 78 71 149 43 87 130 72 300 372 1 5 6 28 9 37 33 18 51 77 36 113 0 0 0 413 610 1.023
Personal domèstic 0 0 0 0 4 4 1 5 6 2 10 12 4 63 67 2 1 3 1 8 9 3 8 11 110 725 835 0 0 0 123 824 947
Organismes extraterrit. 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 3
Total 1.232 645 1.877 1.336 1.559 2.895 2.357 2.151 4.508 1.594 2.403 3.997 2.109 3.427 5.536 98 30 128 6.067 687 6.754 4.347 1.111 5.458 1.987 2.139 4.126 10 3 13 21.137 14.155 35.292
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal o la distribución territorial.

Ámbito geografico: Cornellà de Llobregat

Opciones
Búsqueda por nombre