Skip to main content

Ocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més

Ocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més Palau-solità i Plegamans. 2001
Personal directiu de les empreses i administracions públiques Tècnics i professionals científics i intel·lectuals Tècnics i professionals de suport Empleats administratius Treballadors de serveis i venedors de comerç Treballadors qualificats en activitats agràries i pesqueres Artesans i treballadors qualificats de les indústries i la construcció Operadors d'instal·lacions i maquinària i muntadors Treballadors no qualificats Forces armades Total
Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total
Agricultura i ramaderia 3 1 4 0 0 0 1 1 2 0 0 0 6 3 9 19 5 24 2 1 3 2 0 2 2 1 3 0 0 0 35 12 47
Pesca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indústries extractives 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indústries manufactureres 146 45 191 40 16 56 150 165 315 64 107 171 41 28 69 1 0 1 532 101 633 369 231 600 69 29 98 0 0 0 1.412 722 2.134
Electricitat, gas i aigua 9 2 11 0 0 0 4 3 7 3 1 4 0 0 0 0 0 0 6 1 7 1 0 1 0 1 1 0 0 0 23 8 31
Construcció 55 10 65 6 0 6 12 11 23 7 15 22 7 2 9 0 0 0 249 10 259 27 4 31 36 5 41 0 0 0 399 57 456
Comerç i reparació 128 62 190 5 5 10 93 61 154 31 45 76 79 170 249 0 0 0 104 26 130 36 11 47 42 22 64 0 0 0 518 402 920
Hostaleria 35 20 55 0 0 0 4 5 9 5 4 9 81 83 164 0 0 0 6 1 7 4 2 6 3 11 14 0 0 0 138 126 264
Transport i comunicacions 42 15 57 5 2 7 28 19 47 40 41 81 10 7 17 1 0 1 15 2 17 216 8 224 21 2 23 0 0 0 378 96 474
Mediació financera 22 5 27 1 2 3 17 21 38 45 28 73 3 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 3 0 0 0 91 57 148
Immob, lloguers i ser. emp. 30 8 38 39 14 53 50 52 102 12 32 44 23 22 45 0 0 0 18 3 21 5 2 7 6 43 49 0 0 0 183 176 359
Adm. pública, defensa i SS 4 1 5 9 16 25 39 23 62 15 41 56 9 6 15 7 2 9 11 1 12 4 3 7 7 5 12 2 1 3 107 99 206
Educació 4 5 9 37 99 136 12 16 28 2 13 15 2 18 20 0 0 0 0 1 1 2 1 3 3 10 13 0 0 0 62 163 225
Sanitat i serveis socials 6 0 6 24 54 78 9 13 22 2 20 22 9 45 54 0 0 0 1 1 2 7 5 12 3 5 8 0 0 0 61 143 204
Altres serveis 6 17 23 13 8 21 14 9 23 9 7 16 5 47 52 0 0 0 5 1 6 4 3 7 8 6 14 0 0 0 64 98 162
Personal domèstic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 1 1 1 2 3 2 60 62 0 0 0 3 68 71
Organismes extraterrit. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 490 191 681 179 216 395 433 399 832 235 354 589 275 436 711 28 7 35 949 150 1.099 679 272 951 204 201 405 2 1 3 3.474 2.227 5.701
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Palau-solità i Plegamans

Options
Search by name