Skip to main content

Ocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més

Ocupats per branques d'activitat, professió i sexe. Població de 16 anys i més Vilanova del Camí. 2001
Personal directiu de les empreses i administracions públiques Tècnics i professionals científics i intel·lectuals Tècnics i professionals de suport Empleats administratius Treballadors de serveis i venedors de comerç Treballadors qualificats en activitats agràries i pesqueres Artesans i treballadors qualificats de les indústries i la construcció Operadors d'instal·lacions i maquinària i muntadors Treballadors no qualificats Forces armades Total
Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total
Agricultura i ramaderia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2 12
Pesca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indústries extractives 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Indústries manufactureres 22 12 34 6 4 10 24 30 54 35 72 107 20 20 40 1 0 1 1.095 834 1.929 158 138 296 31 13 44 0 0 0 1.392 1.123 2.515
Electricitat, gas i aigua 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 14 0 14 5 0 5 0 1 1 0 0 0 21 2 23
Construcció 6 1 7 4 0 4 5 1 6 7 8 15 6 4 10 0 0 0 516 13 529 25 2 27 145 5 150 0 0 0 714 34 748
Comerç i reparació 15 9 24 0 5 5 20 4 24 16 20 36 61 180 241 0 0 0 180 13 193 9 2 11 15 4 19 0 0 0 316 237 553
Hostaleria 8 4 12 0 1 1 1 1 2 0 5 5 74 44 118 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 6 7 0 0 0 85 62 147
Transport i comunicacions 1 2 3 4 0 4 5 4 9 12 3 15 1 3 4 0 0 0 4 0 4 152 7 159 2 1 3 0 0 0 181 20 201
Mediació financera 0 0 0 2 0 2 1 3 4 10 12 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 13 16 29
Immob, lloguers i ser. emp. 4 0 4 7 10 17 17 17 34 10 27 37 8 2 10 0 0 0 3 1 4 1 2 3 5 15 20 0 0 0 55 74 129
Adm. pública, defensa i SS 2 1 3 1 4 5 23 11 34 14 26 40 9 5 14 1 1 2 14 1 15 0 2 2 13 5 18 1 0 1 78 56 134
Educació 0 0 0 13 29 42 3 6 9 1 3 4 1 2 3 0 0 0 1 0 1 3 2 5 2 2 4 0 0 0 24 44 68
Sanitat i serveis socials 0 0 0 5 15 20 3 10 13 4 7 11 7 43 50 0 0 0 3 1 4 2 4 6 0 4 4 1 0 1 25 84 109
Altres serveis 0 3 3 4 2 6 4 1 5 0 0 0 6 23 29 0 0 0 3 0 3 2 2 4 17 2 19 0 0 0 36 33 69
Personal domèstic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 25 27 0 0 0 2 27 29
Organismes extraterrit. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 59 32 91 46 70 116 106 88 194 110 185 295 193 327 520 12 3 15 1.833 865 2.698 358 161 519 233 84 317 2 0 2 2.952 1.815 4.767
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Cells: All

Select a category to see the time series or territorial distribution.

Geographical area: Vilanova del Camí

Selection by geographic level
Search by name